Show simple item record

dc.contributor.authorБезтелесна, Л. І.
dc.contributor.authorПляшко, О. С.
dc.date.accessioned2014-05-19T10:54:28Z
dc.date.available2014-05-19T10:54:28Z
dc.date.issued2012-06-27
dc.identifier.citationБезтелесна Л. І. Теоретичні основи трактування потенційної та реальної конкурентоспроможності людських ресурсів / Л. І. Безтелесна, О. С. Пляшко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 93-103.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3469
dc.description.abstractДосліджено сучасні підходи до трактування суті, форм прояву та оцінки конкурентоспроможності людських ресурсів на ринку праці. Запропоновано авторський підхід трактування конкурентоспроможності людських ресурсів і критерії (показники) її ринкової оцінки за всіма ієрархічними рівнями організації праці.uk
dc.description.abstractModern approaches to essence, display forms and estimation of human resources competitiveness interpretation on the labour market are investigated. The author’s approach to interpretation of human resources competitiveness and criteria (indicators) of its market assessment on all hierarchical levels of labor organization is offered in the paper.uk
dc.description.abstractИсследованы современные подходы к трактовке сути, форм проявления и оценки конкурентоспособности человеческих ресурсов на рынке труда. Предложен авторский подход трактовки конкурентоспособности человеческих ресурсов и критерии (показатели) ее рыночной оценки на всех иерархических уровнях организации труда.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectлюдські ресурсиuk
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectформи конкурентоспроможностіuk
dc.subjectпоказники конкурентоспроможностіuk
dc.subjecthuman resourcesuk
dc.subjectcompetitivenessuk
dc.subjectcompetitiveness formsuk
dc.subjectcompetitiveness criteria (indicators)uk
dc.subjectчеловеческие ресурсыuk
dc.subjectконкурентоспособностьuk
dc.subjectформы конкурентоспособностиuk
dc.subjectпоказатели конкурентоспособностиuk
dc.titleТеоретичні основи трактування потенційної та реальної конкурентоспроможності людських ресурсівuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.5uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record