Recent Submissions

 • Методичний та прикладний аспекти нечітко-множинного підходу до врахування невизначенності в межах економічного обгрунтування інвестиційних проєктів 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, Oleksii; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена нечітко-множинному підходу до моделювання невизначеності й ризику під час економічного обґрунтування заходів з реального інвестування, які плануються і реалізуються у формі проєктів. Спочатку на узагальненому ...
 • Біткойн як гроші, товар і биржовий актив 

  Фертікова, Тетяна Михайлівна; Fertikova, Tatyana; Фертикова, Татьяна Михайловна; Стеценко, Альона Володимирівна; Stetsenko, Alyona; Стеценко, Алена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено перспективи застосування криптовалют на прикладі біткойнів у світі загалом та в Україні зокрема. Об’єктом дослідження виступає процес обігу криптовалют, предметом дослідження є цифрова валюта біткойн. ...
 • Інтегральна оцінка фінансово-економічного стану сільськогосподарських підприємств 

  Ковальова, Аліна Олександрівна; Kovaleva, Alina; Ковалева, Алина Александровна; Танклевська, Наталія Станіславівна; Tanklevska, Nataliya; Танклевская, Наталия Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено методичний підхід оцінки рівня фінансово-економічного стану підприємства за загальним інтегральним показником, побудованим на аналізі критеріальних показників: фінансової стійкості, ділової активності, ...
 • Вплив фінансових інститутів на економічне зростання національної економіки 

  Богун, Максим Михайлович; Bohun, Maksim (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Підвищення економічного розвитку України на основі ефективного перерозподілу фінансових ресурсів через механізм фінансового ринку є актуальним для забезпечення розвитку національної економіки. Для розкриття впливу фінансових ...
 • Впровадження підходів проєктного управління як інструменту впливу на стратегічний розвиток підприємства 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Сікорська, Карина Євгенівна; Sikorska, Karyna; Сикорская, Карина Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено питання розвитку стратегічного управління проєктами, обґрунтовано проблему узгодження цілей проєктів із цілями розвитку організації, що реалізує проєкти. Запропоновано використання збалансованої системи ...
 • Структурний підхід до визначення видів корпоративної ідентичності підприємства 

  Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Волохова, Галина Леонідівна; Volokhova, Galyna; Волохова, Галина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто питання особливостей визначення поняття корпоративної ідентичності та класифікації її видів. Проведено критичний аналіз праць науковців щодо трактування взаємозв’язку між ідентичністю і стратегією ...
 • Стратегічні пріоритети маркетингу і розвитку спільнот споживачів сучасних брендів 

  Бухта, Світлана Володимирівна; Bukhtа, Svitlana; Бухта, Светлана Владимировна; Шафалюк, Марина Степанівна; Shafalyuk, Marina; Шафалюк, Марина Степановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті визначено ключові проблеми у забезпеченні високого рівня лояльності споживачів, ефективності маркетингу відносин і бренд-менеджменту сучасних компаній. Опрацьовано проблеми протиріч пріоритетів і результатів ...
 • Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства 

  Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasiia; Бортник, Анастасия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Мета даної статті полягає у визначенні ключових аспектів цифрової трансформації бізнес-моделі в контексті створення ціннісних орієнтирів для всіх зацікавлених сторін. Запропоновано розгляд адаптації моделі до цифрових і ...
 • Особливості розвитку платформної економіки у контексті неоінституціональної теорії 

  Царьов, Віталій Миколайович; Tsarov, Vitalii; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій і трансформації економічної моделі суспільні відносини значно розширюють свої кордони та переходять в інтернет-простір. Основною структурною одиницею в такому новому ...