Show simple item record

dc.contributor.authorКостишина, Т. А.
dc.date.accessioned2014-05-29T09:06:26Z
dc.date.available2014-05-29T09:06:26Z
dc.date.issued2012-06-27
dc.identifier.citationКостишина Т. А. Організаційно-економічні та соціальні аспекти трансформації праці в сучасних умовах / Т. А. Костишина // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 610-620.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3592
dc.description.abstractУ статті розглядаються організаційно- економічні та соціальні аспекти трансформації праці на підприємствах споживчої кооперації в умовах її ринкового розвитку. Визначено динаміку мотивів працівників до ефективної праці та особливості їх трудового менталітету в умовах інноваційного розвитку.uk
dc.description.abstractThe article deals with the organizational, economic and social aspects of the transformation of labor in the factories of consumer cooperatives in terms of its market development. In this paper the dynamics of motivation of employees to work effectively and the characteristics of their employment mentality in terms of innovative development are considered.uk
dc.description.abstractВ статье рассматриваются организационно-экономические и социальные аспекты трансформации труда на предприятиях потребительской кооперации в условиях ее рыночного развития. Определена динамика мотивов работников к эффективному труду и особенности их трудового менталитета в условиях инновационного развития.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectпрацяuk
dc.subjectтрудовий менталітетuk
dc.subjectмотиви до праціuk
dc.subjectтрансформація праціuk
dc.subjectорганізаційно-економічні аспектиuk
dc.subjectсоціальні аспектиuk
dc.subjectlaboruk
dc.subjectlabor mentalityuk
dc.subjectmotivation to workuk
dc.subjecttransformation of laboruk
dc.subjectorganizational and economic aspectsuk
dc.subjectsocial aspectsuk
dc.subjectтрудuk
dc.subjectтрудовой менталитетuk
dc.subjectмотивы к трудуuk
dc.subjectтрансформация трудаuk
dc.subjectорганизационно-экономические аспектыuk
dc.subjectсоциальные аспектыuk
dc.titleОрганізаційно-економічні та соціальні аспекти трансформації праці в сучасних умовахuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record