Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Впливи генеалогії Фрідріха Ніцше на методологічні підходи Мішеля Фуко 

  Беркаль, Максим; Berkal, Maksym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлені основні моменти генеалогічного проекту ФрідріхаНіцше, а також вплив останнього на методологічні підходи Мішеля Фуко;розглянуті, головним чином впливи німецького мислителя на розробку проектів археології ...
 • Як розпізнати псевдонаукову теорію в галузі, де певна людина не є спеціалістом 

  Тіліченко, Євгеній Геннадійович; Tilichenko, Yevhenii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню поширеного у суспільстві феноменупсевдонауки. Розглянуто низку особливостей, що характеризуютьсучасну псевдонауку і відрізняють її від офіційної науки. Також приділено увагу визначенню загроз, ...
 • Суперечливі соціально-екологічні процеси ХХІ сторіччя і виклики для України 

  Андрос, Олег; Andros, Oleh (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано основні тенденції науково-технічної революції останніх років, розкрито їх вплив на суспільні процеси у світі та в Україні; викладено прогноз розвитку цих процесів в українському контексті.
 • Проект методології нового типу (підхід філософської антропології) 

  Вільчинська, Світлана Валентинівна; Vilchinska, Svytlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті визначено особливості наукового методологічного підходу до антропологічної проблематики; відзначено специфіку такого дослідження в українській філософській думці; розглянуто роль морфології її знаннєвої традиції; ...
 • Позанаукова і наукова методологія. постановка проблеми 

  Чорноморденко, Іван; Chornomordenko, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Позанаукові методи є ірраціональні дії, а не щось, типологічно схоже з методами науки. Завдяки успіхам наук в суспільстві сформувався високий рівень довір’я до науки. Цим користуються псевдонауковці і ті, хто відійшли від ...
 • Питання щодо розрізнення деяких подібних термінів в українській філософській дослідницькій літературі 

  Сафонік, Лідія; Safonik, Lidiya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Артикулюється увага на необхідності уточнення понятійно-категоріального апарату аналізу сенсу життя у некласичних філософських підходах, акцентуючи увагу на концептуальномурозмежуванні сенсу життя й смислу буття; сенсу ...
 • Моральна мотивація та економічні стимули в реалізації спільного блага 

  Маслікова, Ірина Ігорівна; Maslikova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті здійснюється дослідження використання матеріально-фінансових стимулів в економічних діях, які шляхом штрафів (податків) за шкідливу дію та фінансових винагород (субсидій, перерозподіл податків) за бажані дії ...
 • Історична пам’ять: виклики минулого і майбутнього 

  Бевз, Тетяна; Bevz, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті йдеться про конфлікти в сфері інтерпретації минулого, проактуалізацію понять «війни пам’яті», «політичні ігри з пам’яттю», «війни пам’ятників», політика «обрубаної пам’яті», «пам’ять як простір для маневру». На ...
 • Круглий стіл в центрі гуманітарної освіти НАН України «Філософсько-методологічна культура науковця», 17 листопада 2017 р. 

  Іщенко, Юрій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  «Філософсько-методологічна культура науковця» – такою стала тема Круглого столу в Центрі гуманітарної освіти НАН України, що відбувся 17 листопада 2017 року, в якому взяли участь як викладачі та науковці Центру, так і ...
 • Роздуми над книгою 

  Іщенко, Юрій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Cамовдосконалення особистості у духовній культурі Київської Русі: історико-філософський аналіз 

  Гудзенко-Александрук, Олена Георгіївна; Hudzenko-Aleksandruk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглядається повсякчас актуальна проблема самовдосконалення особистості, її духовного еволюціонування. Зроблено спробу аналізу особливостей смисложиттєвих питань людського існування, що знайшли відображення у ...
 • Круглий стіл «Наука як покликання і професія» 

  Іщенко, Юрій; Ishchenko, Yuriy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
 • Формування професійної ідентичності як освітнє завдання вищої школи 

  Музичко, Людмила Володимирівна; Muzychko, Lyudmyla; Музычко, Людмила Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто проблему формування професійної ідентичності студентів, досліджено психолого-педагогічні умови, що визначають особливість реалізації процесу.
 • Економіка та ідеологія 

  Гриджук, Михайло; Hrydzhuk, Mykhailo (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Статтю присвячено проблемі ідеологічного навантаження на економічні дослідження. Ідеологія та економічна наука витлумачені як категорії, що нерозривно між собою пов’язані. Визначено основні ідеологічні чинники, що впливають ...
 • Специфіка застосування експерименту в суспільній науці 

  Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена особливостям економічного та соціального експериментів. Розглянуто низку переваг даного методу дослідження, а також приділено особливу увагу можливим викликам, з якими стикається вчений.
 • Уроки Юрія Кушакова 

  Таранов, Сергій; Taranov, Serhiy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
 • Теоретико-методологічні підходи та алгоритм дослідження політичних ідентичностей у міській громаді 

  Бевз, Тетяна; Bevz, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проаналіозовано теоретико-методологічні підходи дослідження політичних ідентичностей. Акцентовано увагу на механізмах формування політичної ідентичності, насамперед на механізмах політичної соціалізації; механізмах ...
 • Історико-філософський контекст становлення засад української самосвідомости: Україна в Литовській державі 

  Скринник, Михайло; Skrynnyk, Mykhailo; Скрыннык, Михаил (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Після входження України-Руси до складу Литовської держави під назвою «Велике князівство Литовське, Руське і Жмудське», на землях України залишаються незмінними усталені традиції і правова система, а «Руське право» стає ...
 • Фактори становлення суспільного договору (social contract) у західній континентальній філософії 

  Городницький,; Horodnytskyi, Andrii; Городницкий, Андрей (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено проблему концептуалізації поняття «суспільний договір» крізь призму етимології, змістовної типології і реактуалізації суспільного договору в сучасній соціальній філософії. Суспільний договір розглянуто ...
 • Поняття «особистість вченого»: наука як покликання і професія 

  Іщенко, Юрій; Ishchenko, Yuriy; Ищенко, Юрий (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті, спираючись на положення доповіді Макса Вебера, прочитаної перед студентами Мюнхенського університету взимку 1918 року, обґрунтовано поняття «особистість вченого». Розкрито соціокультурні, екзистенційні та ...

View More