Show simple item record

dc.contributor.authorДима, Олександр Олексійович
dc.contributor.authorDyma, Oleksandr
dc.contributor.authorДыма, Александр Алексеевич
dc.contributor.authorКужель, Юрій
dc.date.accessioned2021-06-14T10:54:00Z
dc.date.available2021-06-14T10:54:00Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.citationДима О. Перспективи використання продуктового підходу в управлінні [Електронний ресурс] / Олександр Дима, Юрій Кужель // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Рєпіна І. М. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 147–149. – Назва з титул. екрану.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-926-374-2
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36218
dc.description.abstractДинамічні та непередбачувані зміни, популяризація цифрових технологій ставлять нові задачі виробникам з одного боку та відкривають нові можливості в області генерації ініціатив, розробки і виведення на ринок інноваційних рішень з іншого. Бізнес повинен швидко адаптуватися до стрімко мінливого зовнішнього середовища. Продуктовий підхід допомагає підвищувати ефективність управління бізнесом в умовах динамічних змін. Dynamic and unpredictable changes, the popularization of digital technologies pose new challenges to manufacturers on the one hand and open new opportunities in the field of generating initiatives, developing and bringing to market innovative solutions on the other. Businesses need to adapt quickly to a rapidly changing environment. The product approach helps to increase the efficiency of business management in a dynamic change. Динамические и непредсказуемые изменения, популяризация цифровых технологий ставят новые задачи производителям с одной стороны и открывают новые возможности в области генерации инициатив, разработки и вывода на рынок инновационных решений с другой. Бизнес должен быстро адаптироваться к стремительно меняющейся внешней среды. Продуктовый подход помогает повышать эффективность управления бизнесом в условиях динамических изменений.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.titleПерспективи використання продуктового підходу в управлінніuk_UA
dc.title.alternativeProspects for using the product approach in managementuk_UA
dc.title.alternativeПерспективы использования продуктового подхода в управленииuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc658.8.012uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record