Show simple item record

dc.contributor.authorМихальченко, Г. Г.
dc.date.accessioned2014-06-03T12:35:37Z
dc.date.available2014-06-03T12:35:37Z
dc.date.issued2012-06-06
dc.identifier.citationМихальченко Г. Г. Економічні та соціальні наслідки деформацій в оплаті праці та пенсійному забезпеченні населення / Г. Г. Михальченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 182-192.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3668
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню економічних і соціальних наслідків деформацій в оплаті праці та пенсійному забезпеченні населення Україні, визначенню напрямку їх подолання для забезпечення гідної якості життя населення та підвищення рівня добробуту громадян.uk
dc.description.abstractThe article investigates the economic and social consequences of deformations in wages and pensions of the Ukrainian population; identifies areas to overcome them to provide a decent quality of life and promote the welfare of the citizens.uk
dc.description.abstractСтатья посвящена исследованию экономических и социальных последствий деформаций в оплате труда и пенсионном обеспечении населения Украины, определению направления их преодоления для обеспечения достойного качества жизни населения и повышения уровня благосостояния граждан.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectномінальна та реальна заробітна платаuk
dc.subjectпрожитковий мінімумuk
dc.subjectбідністьuk
dc.subjectякість життяuk
dc.subjectпенсійне забезпеченняuk
dc.subjectnominal and real wagesuk
dc.subjectliving wageuk
dc.subjectpovertyuk
dc.subjectquality of lifeuk
dc.subjectprovision of pensionsuk
dc.subjectноминальная и реальна заработная платаuk
dc.subjectпрожиточный минимумuk
dc.subjectбедностьuk
dc.subjectкачество жизниuk
dc.subjectпенсионное обеспечениеuk
dc.titleЕкономічні та соціальні наслідки деформацій в оплаті праці та пенсійному забезпеченні населенняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.242.4:338uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record