Show simple item record

dc.contributor.authorНиконенко, А. В.
dc.date.accessioned2014-06-04T07:35:57Z
dc.date.available2014-06-04T07:35:57Z
dc.date.issued2012-05-25
dc.identifier.citationНиконенко А. В. Вплив деформалізованого стану соціальноекономічних відносин на функціонування промислового сегменту ринку праці / А. В. Никоненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 230-237.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3673
dc.description.abstractСтаття відображає основні напрямки впливу деформалізованого стану соціально-економічних відносин на функціонування промислового сегменту ринку праці як однієї з глибинних першопричин дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили.uk
dc.description.abstractThe article reflects the main directions of influence of deformalized state of socio-economic relations on the functioning of the industrial segment of the labor market as one of the deep root causes of imbalance of supply and demand of the labor force.uk
dc.description.abstractСтатья отражает основные направления влияния деформализованого состояния социально-экономических отношений на функционирование промышленного сегмента рынка труда как одной из глубинных первопричин дисбаланса спроса и предложения рабочей силы.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectпромисловий сегмент ринку праціuk
dc.subjectдеформалізований стан соціально-економічних відносинuk
dc.subjectindustrial segment of the labor marketuk
dc.subjectdeformalized state of socio-economic relationsuk
dc.subjectпромышленный сегмент рынка трудаuk
dc.subjectдеформализованное состояние социально-экономических отношенийuk
dc.titleВплив деформалізованого стану соціальноекономічних відносин на функціонування промислового сегменту ринку праціuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.5uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record