Останні додані

 • Аналіз макроекономічних показників світової економіки в період пандемії 

  Мельник, Олексій Михайлович; Melnik, Oleksiy; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проаналізовано умови виникнення коронавірусної інфекції та наведено макроекономічні показники до періоду пандемії. Графічно представлено динаміку рецесії світових економік і перелічено найпостраждаліші галузі. Зроблено ...
 • Порівняльний аналіз податкових ставок в Україні та країнах європейського союзу 

  Глигало, Н. А.; Hlyhalo, N.; Кулик, Ю. М.; Kulyk, Y.; Ткаченко, А. А.; Tkachenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Статтю присвячено дослідженню рівня оподаткування за окремими податками в Україні та країнах ЄС. Доведено актуальність визначення оптимального рівня податків задля наповнення бюджету. Визначено особливості таких податків, ...
 • Управління фінансовою стійкістю банків як невід’ємною складової національної економіки України 

  Богун, M. M.; Bogun, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розкрито економічний зміст поняття «стійкість банку» і показано його зв’язок з такими категоріями, як «стабільність», «ліквідність», «платоспроможність», «конкурентоспроможність»; досліджено фактори, що впливають на ...
 • Вплив фінансової грамотності населення на інституційний розвиток фінансового ринку 

  Євчук, Л. А.; Yevchuk, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  На прикладі кредитного ринку досліджено взаємозв’язок між рівнем фінансової грамотності населення та розвитком фінансового сектора. Низька фінансова грамотність населення та грамотно поставлений маркетинг кредитних ...
 • Вплив інновацій на якість управління інвестиціями 

  Боровик, Л. В.; Borovik, L.; Танклевська, Н. С.; Tanklevska, N.; Шумаков, В. О.; Shumakov, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розглянуто питання впливу інновацій на якість управління інвестиціями. Визначено регулятивні дії держави щодо підтримки малих і середніх виробничих структур і наукових установ. Проаналізовано напрями стимулювання інноваційної ...
 • Дослідження інформаційно-комунікаційних технологій підприємства в умовах цифрової економіки 

  Гонтарева, І. В.; Hontareva, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розвиток комунікаційних технологій в Інтернеті призвів до перерозподілу зусиль підприємців на користь цифрових технологій. Стрімкий розвиток інтернет-технологій породжує нові форми комунікацій. Метою статті є дослідження ...
 • Дослідження конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах господарювання 

  Мазур, В. С.; Mazur, V.; Кіш, М. Ю.; Kish, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті досліджено теоретичні підходи у трактуванні поняття «конкурентоспроможність» та її складових. Проведено аналіз основних стратегій за класифікаційними ознаками та особливостей вибору конкурентних стратегій ...
 • Компетентність управління людським розвитком на підприємстві 

  Ведерніков, М. Д.; Vedernikov, M.; Глушко, Т. В.; Hlushko, T.; Хижун, Б. О.; Khyzhun, B. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто актуальні теоретико-методологічні аспекти компетентного управління людським розвитком і його особливості в процесах соціально-економічного функціонування на підприємстві, визначено необхідність ...
 • Еволюція концепцій лідерства у підприємництві 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна; Заставський, К. С.; Zastavskyi, K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена розгляду еволюції основних концепцій лідерства у підприємництві з середини 19 століття до сьогоднішнього часу. Розглядається перехід від концепцій, що базуються виключно на особистісних рисах як основі ...