Show simple item record

dc.contributor.authorСеврюкова, С. В.
dc.date.accessioned2014-06-05T08:51:51Z
dc.date.available2014-06-05T08:51:51Z
dc.date.issued2012-06-29
dc.identifier.citationСеврюкова С. В. Актуальні питання відтворення людського капіталу домогосподарств регіонів України / С. В. Севрюкова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 358–370.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3692
dc.description.abstractУ статті опрацьовано питання відтворення людського капіталу домогосподарств у регіонах України. Розглянуто особливості даного процесу та чинники впливу на нього. Визначено основні проблеми, що перешкоджають відтворенню людського капіталу, їх проілюстровано групами показників у регіональному розрізі.uk
dc.description.abstractThe questions of human capital reproduction of the households in Ukrainian regions were considered in the article. The features of this process and influence factors were analyzed. The main problems which obstruct the human capital reproduction were defined; they also were illustrated by the groups of regional indexes.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены вопросы воспроизводства человеческого капитала домохозяйств в регионах Украины. Проанализированы особенности данного процесса и факторы влияния на него. Определены основные проблемы, которые препятствуют воспроизводству человеческого капитала, они проиллюстрированы группами показателей в региональном разрезе.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectлюдський капіталuk
dc.subjectвідтворення людського капіталуuk
dc.subjectчинники впливуuk
dc.subjectдомогосподарстваuk
dc.subjectрегіониuk
dc.subjecthuman capitaluk
dc.subjectreproduction of human capitaluk
dc.subjectinfluence factorsuk
dc.subjecthouseholdsuk
dc.subjectregionsuk
dc.subjectчеловеческий капиталuk
dc.subjectвоспроизводство человеческого капиталаuk
dc.subjectфакторы влиянияuk
dc.subjectдомохозяйстваuk
dc.subjectрегионыuk
dc.titleАктуальні питання відтворення людського капіталу домогосподарств регіонів Україниuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.190.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record