Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Молодіжний економічний дайджест 

  Олексюк, Олексій Іванович; Ходакевич, Сергій Іванович; Бондар, Микола Іванович; Галенко, Оксана Миколаївна; Галиця, Ігор Олександрович; Єранкін, Олександр Олександрович; Івасів, Ігор Богданович; Терещенко, Олег Олександрович; Шафалюк, Олександр Казимирович; Литюга, Юлія Володимирівна; Сущенко, Олександр Миколайович; Ніколаєв, Євген Борисович; Корнилюк, Роман Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Видання спрямовано на сприяння розвитку економічних знань, поширення результатів наукових досліджень, розповсюдження та впровадження наукових досягнень в Україні та інших країнах світу. Висвітлено наукові результати 85-ї ...
 • Логістика в системі агробізнесу України 

  Костіна, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до трактування поняття «агробізнес», досліджено суть і дефініції терміну. Розглянуто роль і місце логістики в системі агробізнесу України.
 • Молодіжний економічний дайджест 

  Олексюк, Олексій Іванович; Бондар, Микола Іванович; Галенко, Оксана Миколаївна; Галиця, Ігор Олександрович; Єранкін, Олександр Олександрович; Івасів, Ігор Богданович; Терещенко, Олег Олександрович; Шафалюк, Олександр Казимирович; Литюга, Юлія Володимирівна; Сущенко, Олександр Миколайович; Ніколаєв, Євген Борисович; Корнилюк, Роман Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Висвітлено наукові результати студентської конференції «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин» 14-15 грудня 2017.
 • Просування на ринку інноваційних товарів (на прикладі продукції AppleiPhone) 

  Каюкало, А.; Трофимець, М.; Мальчик, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено основні шляхи просування на ринку продукції Apple. З'ясовані причини популярності даного бренду.
 • Особливості нарахування амортизації основних засобів в контексті законодавчих змін 

  Шевченко, В. Р.; Безверхий, Костянтин Вікторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Особливістю цього дослідження є проведення аналізу змін податкового і бухгалтерського законодавства у сфері амортизаційної політики підприємства. Питання обліку основних засобів мають теоретичне та практичне значення для ...
 • Особливості нарахування ЄСВ із застосуванням понижуючого коефіцієнта 

  Скринник, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Особливістю цього дослідження є висвітлення особливостей нарахування єдиного соціального внеску із застосуванням понижуючого коефіцієнта у контексті нового Податкового кодексу, який зазнав деяких змін. У роботі проаналізовано ...
 • Податковий аудит 

  Сахно, Л. А.; Матюхіна, Г. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Досліджено економічний зміст дефініції "податковий аудит", визначеного його мету та завдання. Розкрито особливості організації та проведення податкового аудиту. Проаналізовано засади створення ефективної системи податкового ...
 • Аудит з розрахунків оплати праці 

  Сахно, Л. А.; Кондратюк, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві, визначено основні завдання обліку заробітної плати. Проаналізовано значення заробітної плати на підприємстві, необхідність проведення аудиту розрахунків з ...
 • Аудит фінансового стану підприємства 

  Сахно, Л. А.; Йолшин, С. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто сутність аудиту фінансового стану підприємства, послідовність проведення аудиторських перевірок та основні показники, необхідні для аналізу фінансового стану підприємства, вказано методику та надано ...
 • Особливості аудиту факторингових операцій 

  Реньова, О. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті запропоновано методику проведення аудиту факторингових операцій небанківських установ.
 • Сучасні тенденції агрострахування В Україні 

  Прокопчук, О. Т. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто cучасні тенденції агрострахування в Україні. Визначено проблеми ринку аграрного страхування, у тому числі за рахунок державної підтримки та, на цій основі, запропоновано заходи щодо його удосконалення.
 • Розвиток сільського зеленого туризму в Україні та Європі 

  Парубок, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проаналізовано організацію сільського зеленого туризму в різних країнах, сформульовані її переваги та причини використання. Проілюстровано напрями і перспективи розвитку зеленого туризму в Україні.
 • Поняття та економічна природа криптовалюти 

  Куцевол, М. А.; Шевченко-Наумова, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглядаються поняття криптовалюти та еволюція грошей за тривалий часовий період; виявлені основні тренди, що лежать в основі даного процесу; виводяться передумови появи електронних і віртуальних грошей; обґрунтовується ...
 • Латеральний маркетинг як інструмент досягнення успіху на висококонкурентних ринках 

  Табакова, В. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито сутність механізму реалізації латерального маркетингу для пошуку ідей, проілюстровано його застосування на прикладі українського стартапу. Досліджено взаємозв’язки латерального підходу з такими компонентами ...
 • Нові технології у рітейлі: алгоритм перейняття зарубіжного досвіду для України 

  Бузовська, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто сутність та переваги використання нових технологій у роздрібній торгівлі. Виділені основні тенденції у використанні інновацій в рітейлі у світі. Розроблено класифікацію основних технологічних інновацій в рітейлі ...
 • Енергетична незалежність України 

  Шух, О. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Для вирішення питання енергетичної незалежності та гарантування національної безпеки існує необхідність провести аналіз самозабезпечення країни необхідним паливом та визначити шляхи зменшення залежності країни від зовнішніх ...
 • Маркетингова короткозорість: товар для виробника, а не для споживача 

  Фомюк, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проаналізовано поняття «маркетингової короткозорості», сформульовані її причини та витоки. Проілюстровано розроблену модель, яка відображає ефект маркетингової короткозорості у свідомості споживача, а також подано ...
 • Економічна безпека як складова сталого розвитку 

  Фісуненко, П. А.; Примуш, Ю. С.; Лаже, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Зроблено аналіз сутності поняття економічної безпеки як складової сталого розвитку. Були проаналізовані основні підходи авторів до визначення економічна безпека. Аналіз останніх публікацій українських науковців присвячених ...
 • Туризм як один із способів підприємницького освоєння депресивних регіонів 

  Ротаєнко, Б. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто роль туризму в підприємницькому освоєнні регіонів. Обґрунтовано теорію про те, що туризм може бути альтернативною формою господарювання в депресивних регіонах навіть попри те , що у них може не бути великих ...
 • Роль методу вимірювання лояльності клієнтів «NET PROMOTER SCORE» в стратегічному менеджменті 

  Коноваленко, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  За встановлення ринкових відносин як в Україні, так і у світі ключовим фактором успішної діяльності підприємств є завоювання та утримання споживачів. Це зумовило перехід до концепції маркетингу відносин. Наявність чітко ...

View More