Collections in this community

Recent Submissions

 • Податкове стимулювання іноземних інвестицій в Україну 

  Диба, Олександр Михайлович; Данилюк, Євгеній Юрійович; Домерат, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30)
  Досліджено сутність ефективності податкової політики. Обґрунтовано можливість її використання в якості інструменту стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
 • Особливості вияву явища маргінальності в сучасному українському суспільстві 

  Фляшнікова, Алла Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
  У статті висвітлено об’єктивні причини маргіналізації українського суспільства. Проаналізовано специфіка та форми вияву маргінальності в умовах трансформаційних процесів сучасного українського суспільства. Запропоновано ...
 • Пізнання механізму економічної адаптації з використанням модифікацій моделі «жертва-хижак» 

  Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
  В якості економіко-математичних моделей динаміки виступають модифікації моделі «жертва-хижак», на підґрунті яких вивчається різноманітність закономірностей механізму економіки, которому органічно властиве пристосування до ...
 • Економіко-математичне моделювання оптимального прибутку виробництва в комплекснозначній економіці 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Мельник, Ольга Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
  У статті розглянуто апарат виробничих функцій, які використовуються в математичній економіці та економетриці, що дає можливість розглянути умови досягнення оптимального прибутку виробництва із застосуванням комплекснозначних ...
 • Оптимізація управління запасами підприємства з урахуванням ризику 

  Манжос, Тетяна Василівна; Луцишина, Жанна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу підприємства, за якого функція прибутку досягає максимуму за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру ...
 • Моделювання волатильності валютних курсів з урахуванням асиметричних ефектів впливу економічних факторів 

  Великоіваненко, Галина Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
  У статті досліджено можливість урахування асиметричних ефектів впливу різних економічних факторів на коливання валютного курсу у процесі моделювання. Зокрема, здійснено перевірку наявності прямого впливу між валютними ...
 • Оптимізація обсягів платежів держав-членів до бюджету інтеграційного угруповання 

  Бояр, Андрій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Запропоновано і обґрунтовано новий підхід до оптимізації структури дохідної частини бюджету інтеграційного угруповання держав. Це бачиться можливим шляхом встановлення обсягів бюджетних платежів держав-членів пропорційно ...
 • Маркетингові дослідження ринку чорної металургії та перспективи його розвитку в умовах глобалізації 

  Сагайдак, М. П.; Іщенко, М. І.; Гелевачук, З. Й. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
  Здійснено маркетингове дослідження ринку чорної металургії, визначено перспективи вітчизняних металовиробників на глобальному ринку та консолідації галузі.
 • Економічна інформація в структурі управління підприємством 

  Берідзе, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
  У статті досліджено рух економічної інформації на підприємстві. Застосування моделі руху економічної інформації дає можливість виявити дублювання операцій у деяких підрозділах підприємства, що значно збільшує час і ресурси, ...
 • Кредитні установи: сутність та види 

  Алексеєнко, Максим Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-15)
  У статті розглянуто питання сутності кредитної установи, запропоновано класифікацію кредитних установ.
 • Банківська інфраструктура України на сучасному етапі 

  Ходакевич, Сергій Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку банківської інфраструктури України з позицій функціонального та інституційного забезпечення. Приводено характеристику та оцінку діяльності основних елементів банківської ...
 • Теоретико-методичні підходи до обліку чинників внутрішнього гудвілу 

  Диба, В’ячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Розглянуто підходи науковців до відображення в бухгалтерському обліку інтелектуальних активів, які зумовлюють виникнення внутрішнього гудвілу як доданої вартості підприємства. Визначено основні проблеми бухгалтерського ...
 • Аналіз моделей регіонального розвитку України: теорія та проблеми функціонування 

  Фащевський, Микола Іванович; Білоконь, Іван Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-22)
  У статті проаналізовано основні моделі регіонального розвитку України та принципи і проблеми їх функціонування.
 • Бренд як актив: принципи створення і управління 

  Шевченко, Олена Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
  У статті розглянуто роль і значення бренда як активу, розкрито основні принципи їхнього створення і управління. Визначено базові джерела формування активів бренда та умови їх капіталізації. Розкрито і проаналізовано ...
 • Теоретичні засади стратегічного маркетингового планування 

  Куць, Наталія Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
  У статті розглянуто питання сутності стратегії та стратегічного планування на підприємстві. Досліджено зв’язок стратегічного та маркетингового планування. Пропонуються напрями ефективного використання маркетингового ...
 • Маркетингові стратегічні рішення щодо розвитку дистрибуції промислових підприємств 

  Пилипчук, Володимир Петрович; Данніков, Олег Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-11)
  Систематизовано та узагальнено організаційно-економічні аспекти побудови системи збуту промислових підприємств, дотримання яких є заставою конкурентоспроможності підприємства. Авторами акцентується увага на проблемах збуту, ...
 • Урбанізація в контексті фінансового, демографічного та соціального розвитку 

  Буряченко, Андрій Євгенович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
  У статті проаналізовано фінансові, демографічні та соціальні чинники урбанізаційних процесів. Характеризуються відмітні риси урбанізації. Розглядевано як позитивні, так і негативні аспекти урбанізованого суспільства. Дано ...
 • Ідентифікація суб’єктно-об’єктного поля стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Фаріон, А. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
  У статті представлена точка зору авторів на визначення суб’єктно-об’єктного поля cтратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства.
 • Інституціональні підходи в методології фіскального регулювання фінансових потоків 

  Паєнтко, Тетяна Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-15)
  Стаття присвячена проблемам удосконалення методології фіскального регулювання фінансових потоків. Обґрунтовано доцільність застосування інституціональних підходів у методології фіскального регулювання фінансових потоків.
 • Принципи інституціонального функціонування бюджетної системи 

  Савчук, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-15)
  У статті розглянуто функції бюджету, бюджетна система України, її ознаки, функції, особливості та принципи функціонування.

View More