Show simple item record

dc.contributor.authorУщаповський, Ю. В.uk
dc.contributor.authorUschapovsky, Y.en
dc.date.accessioned2011-06-07T11:06:56Zen
dc.date.available2011-06-07T11:06:56Zen
dc.date.issued2010-06-09
dc.identifier.citationУщаповський Ю. В. Методологія досліджень Євгена Слуцького в контексті економічних доктрин кінця ХІХ — початку ХХ століття / Ю. В. Ущаповський // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 55–65.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/388en
dc.description.abstractАвтор на прикладі теорії цінності Євгена Слуцького аналізує особливості дослідницької методології вченого в контексті розвитку основних напрямків економічної науки кінця ХІХ—початку ХХ ст. Підкреслюється зв’язок економіко-математичних досліджень Є. Слуцького із психологією та соціологією в площині трансформації історичної школи в соціально-інституційний напрям.uk
dc.description.abstractThe author on Eugene Slutsky value theory example analyzes peculiarities of research methodology in the context of scientist development of economic science mainstream of the late nineteenth and early twentieth century. The feedback of Slutsky mathematic-economic research with psychology and sociology in the context of historical school transformation into the socio-institutional direction is considered.en
dc.description.abstractАвтор на примере теории ценности Евгения Слуцкого анализирует особенности исследовательской методологии ученого в контексте развития основных направлений экономической науки конца ХІХ—начала ХХ ст. Подчеркивается связь экономико-математических исследований Е. Слуцкого с психологией и социологией в плоскости трансформации исторической школы в социально-институциональное направление.ru
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectтеорія цінностіuk
dc.subjectекономічні школиuk
dc.subjectметодологія економічних дослідженьuk
dc.subjecttheory of valueen
dc.subjecteconomic schoolsen
dc.subjectmethodology of economic researchen
dc.subjectтеория ценностиru
dc.subjectэкономические школыru
dc.subjectметодология экономических исследованийru
dc.titleМетодологія досліджень Євгена Слуцького в контексті економічних доктрин кінця ХІХ — початку ХХ століттяuk
dc.typeArticleen
dc.subject.udc330.8uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record