Останні додані

 • Посткризові асиметрії розвитку світового ринку банківських послуг 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Чернюк, Дмитро Сергійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-09)
  У статті проаналізовано теоретичні основи визначення терміна «банківська послуга» вченими різних країн, розглянуто її основні характеристики та класифікацію, визначено ключові особливості функціонування світового ринку ...
 • Інтеграційний вектор реалізації національних економічних інтересів України: теоретичні та практичні аспекти 

  Грищенко, Андрій Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-17)
  У статті розглянуто доцільність оптимального поєднання відкритості економіки України та політики економічного протекціонізму з метою захисту її національних інтересів. Запропоновано заходи щодо вдосконалення зовнішньоекономічної ...
 • Роль креативних регіонів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації 

  Брикова, Ірина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-01)
  Детально проаналізовано та систематизовано сучасні теоретичні підходи щодо визначення сутності категорії «креативні регіони», розкрито ключові чинники їх формування та розвитку в умовах глобалізації. Визначено, яку роль ...
 • Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейно-теоретичні та фундаментальні основи дослідження 

  Кравчук, Наталія Ярославівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-21)
  Порушено проблему співвідношення іманентного і трансцендентного в глобальному розвитку. Окреслено ідейно-теоретичні домінанти та фундаментальні основи, що визначають, логіку і перспективи міжсистемних конструктивних змін ...
 • Стратегії нафтогазових ТНК на глобальному інвестиційному ринку 

  Швидкий, Олег Анатолійович; Дзебих, Ірина Борисівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-26)
  Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування й ефективної реалізації корпоративних інвестиційних стратегій у глобальному бізнес-середовищі. Проаналізовано транснаціональний фактор становлення глобальної економіки. ...
 • Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-17)
  У статті окреслено роль корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у формуванні нового підходу до оцінки діяльності компаній в українському бізнес-середовищі. Дано якісну та кількісну характеристику, визначено основні ...
 • Модернізація аграрної політики ЄС 

  Чужиков, Віктор Іванович; Вінська, Оксана Йосипівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-07-23)
  досліджено сучасні інструменти та механізми регулювання САП, визначено позиції різних європейських організацій щодо майбутніх змін і виявлено рушійні чинники подальшої трансформації САП.
 • Формування та імплементація стратегічних орієнтирів антикризового розвитку міжнародних консалтингових компаній 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Оніщенко, Василь Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-07)
  На основі аналізу теоретичних підходів до зміни стратегічної поведінки компаній, прогнозування сценаріїв і форм роз- витку глобальної фінансової кризи, компаративної характеристики видів діагностики системи управління та ...
 • Становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій 

  Панченко, Євген Григорович; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-17)
  Висвітлено актуальні питання становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій. Узагальнено досвід провідних корпорацій світу в завоюванні і утриманні лідерських позицій на високотехнологічних сегментах ...
 • Глобальний бренд країни у сучасних технологіях торговельно-маркетингової діяльності 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Завгородня, Тетяна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-01)
  У статті досліджено технології створення та вимірювання сили бренда країни. доведено, що існуючий підхід до формування міжнародного рейтингу брендів держав потребує методичного та організаційного вдосконалення. Запропоновано ...