Останні додані

 • Фінансова євроінтеграційна політика України 

  Ковтонюк, Катерина Володимирівна; Kovtonyuk, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-07-23)
  У статті розглянуто теоретичні засади закономірної природи становлення глобального фінансового простору і формування його регіональних підсистем, яка обумовлена, насамперед, дією об’єктивних економічних законів. Доведено, ...
 • Міжнародні торговельні суперечки у сучасній регулятивній парадигмі 

  Гордєєва, Тамара Федорівна; Gordeeva, Tamara (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-02)
  У статті досліджено новітні тенденції, що спостерігаються у сфері суперечливих відносин між країнами у міжнародній торгівлі, які зумовлюють зміни у парадигмі міжнародних торговельних суперечок. Виявлено, що останнім часом ...
 • Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  Досліджено детермінанти розвитку сировинних ринків та особливості їх формування в умовах глобалізації світової економіки. Емпіричною базою дослідження обрано агропродовольчий ринок як один з найважливіших у сфері матеріального ...
 • Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Резнікова, Наталія Володимирівна; Lutsyshyn, Zoryana; Reznikova, Natalya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-21)
  У статті досліджено природу валютної війни як ознаки неопротекціонізму в умовах глобальних викликів, що постали перед світовою валютною системою, яка вступила в черговий трансформаційний період. Проаналізовано механізм ...
 • Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС 

  Гончарук, Андрій Іванович; Троян, Ірина Анатоліївна; Goncharuk, Andriy; Troyan, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-26)
  Стаття присвячена обґрунтуванню торговельно-економічних пріоритетів інтеграції України у Чорноморське економічне співробітництво. Проаналізовано інтеграційні можливості країни, що охоплюють такі вектори, як західноєвропейський ...
 • Імплементація парадигми економіки знаньу стратегії національного економічного розвитку 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Дорошенко, Олександра Сергіївна; Lukianenko, Dmytro; Lukianenko, Olga; Doroshenko, Olexandra (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-30)
  У статті досліджено парадигми економіки знань і фактори її впливу на розвиток національних економік в умовах трансформації глобального конкурентного середовища. Проведено методологічну ідентифікацію базових категорій і ...