Show simple item record

dc.contributor.authorНаумко, Ю. С.
dc.date.accessioned2014-07-04T11:02:07Z
dc.date.available2014-07-04T11:02:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationНаумко Ю. С. Організаційно-економічний механізм управління трудовими ресурсами / Ю. С. Наумко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 232-240.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4342
dc.description.abstractУ статті досліджено організаційно-економічний механізм управління трудовими ресурсами. Важливою складовою організаційно-економічного механізму управління трудовими ресурсами виступає фінансове забезпечення заходів сприяння зайнятості населення. Завданням організаційно-економічного механізму управління трудовими ресурсами є зведення до мінімуму ризику нестійкості функціональних відносин між суб’єктами ринку праці.uk
dc.description.abstractOrganizational and economic mechanism of management of manpower resources is studied in the article The important component of organizational and economic mechanism of management of manpower resources is financial support of measures of promotion the employment of population. The task of organizational and economic mechanism of management of manpower resources is minimization of risk of instability of functional relations between subjects of labor market.uk
dc.description.abstractВ статье исследуется организационно-экономический механизм управления трудовыми ресурсами Важной составной организационно-экономический механизм управления трудовыми ресурсами выступает финансовое обеспечение мероприятий содействия занятости населения. Заданием организационно-экономический механизм управления трудовыми ресурсами есть сведение до минимума риска неустойчивости функциональных отношений между субъектами рынка труда.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectтрудові ресурсиuk
dc.subjectринок праціuk
dc.subjectмеханізмuk
dc.subjectmanpower resourcesuk
dc.subjectlabour marketuk
dc.subjectmechanismuk
dc.subjectтрудовые ресурсыuk
dc.subjectрынок трудаuk
dc.subjectмеханизмuk
dc.titleОрганізаційно-економічний механізм управління трудовими ресурсамиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record