Show simple item record

dc.contributor.authorОлексів, І. Б.
dc.date.accessioned2014-07-04T11:18:00Z
dc.date.available2014-07-04T11:18:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationОлексів І. Б. Теоретичні засади управління підприємством на засадах відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу / І. Б. Олексів // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 248-256.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4348
dc.description.abstractУ статті проаналізовано управлінські теорії, які можуть лягати в основу системи менеджменту підприємства, а саме теорію трансаційних витрат, агентську теорію та теорію груп економічного впливу. На основі аналізування літературних джерел у статті обґрунтовано необхідність застосування теорії груп економічного впливу при управлінні підприємством і запропоновано концепцію відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу для українських підприємств.uk
dc.description.abstractIn the article management theories that could be used as a basis for enterprise management system are presented. Among the reviewed theories are the following: transaction-cost theory, agency theory and stakeholder theory. Basing on the analysis of literature the necessity to use main issues of stakeholder theory in company management is argued. In addition concept of important stakeholder selection and agreement their interests are proposed.uk
dc.description.abstractВ статье проанализированы управленческие теории, которые могут лечь в основу системы менеджмента предприятия, а именно теорию трансакционных издержек, агентскую теорию и теорию групп экономического влияния. На основе анализа литературных источников в статье обоснованно необходимость использования теории групп экономического влияния при управлении предприятием и предложено концепцию отбора и согласования интересов групп экономического для украинских предприятий.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectагентська теоріяuk
dc.subjectтеорія трансакційних витратuk
dc.subjectгрупи економічного впливуuk
dc.subjectконцепціяuk
dc.subjectметоди узгодження інтересів груп економічного впливуuk
dc.subjectagency theoryuk
dc.subjecttransaction-cost theoryuk
dc.subjectstakeholdersuk
dc.subjectconceptuk
dc.subjectmethods of stakeholder interest agreementuk
dc.subjectагентская теорияuk
dc.subjectтеория трансакционных издержекuk
dc.subjectгруппы экономического влиянияuk
dc.subjectконцепцияuk
dc.subjectметоды согласования интересов групп экономического влиянияuk
dc.titleТеоретичні засади управління підприємством на засадах відбору та узгодження інтересів груп економічного впливуuk
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record