Show simple item record

dc.contributor.authorРешетняк, Тетяна Іванівна
dc.date.accessioned2014-07-07T06:48:02Z
dc.date.available2014-07-07T06:48:02Z
dc.date.issued2012-10-30
dc.identifier.citationРешетняк Т. І. Онтологічний аналіз в економіці: наукові засади та основні характеристики / Т. І. Решетняк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 10–16.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4370
dc.description.abstractУ статті розглядаються проблеми визначення цілей і логіки здійснення онтологічного аналізу як наукового методу в економічних дослідженнях; співставлено зміст різних підходів до з’ясування мети й завдань онтологічного аналізу в різних дисциплінах; запропоновано класифікацію онтологій за критерієм їх мети та призначення; визначено зміст відмітності та запропоновано перелік характеристик онтологічного аналізу в економічних дослідженнях.uk
dc.description.abstractThe problems of defining the objectives and logic of effecting the ontological analysis as a scientific method in economic researches are considered in the present article; the contents of the different approaches to definition of goals and objectives of the ontological analysis in different disciplines are compared; the ontologies classification according to criterion of their purpose and destination is offered; the nature of differences is determined and a list of characteristics of ontological analysis in economic researches is offered.uk
dc.description.abstractВ статье рассматриваются проблемы определения целей и логики осуществления онтологического анализа как научного метода в экономических исследованиях; сопоставляется содержание разных подходов к определению цели и задач онтологического анализа в разных дисциплинах; предлагается классификация онтологий согласно критерию их цели и назначения; определяется суть отличия и предлагается перечень характеристик онтологического анализа в экономических исследованиях.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectонтологічний аналізuk
dc.subjectонтологіяuk
dc.subjectдисциплінарний статусuk
dc.subjectсуб’єктивізмuk
dc.subjectекономічна реальністьuk
dc.subjectontological analysisuk
dc.subjectontologyuk
dc.subjectdisciplinary statusuk
dc.subjectsubjectivityuk
dc.subjecteconomic realituk
dc.subjectонтологический анализuk
dc.subjectонтологияuk
dc.subjectдисциплинарный статусuk
dc.subjectсубъективизмuk
dc.subjectэкономическая реальностьuk
dc.titleОнтологічний аналіз в економіці: наукові засади та основні характеристикиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.101.8uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record