Show simple item record

dc.contributor.authorМихайленко, Олена Феліксівнаuk
dc.date.accessioned2014-07-07T08:08:46Z
dc.date.available2014-07-07T08:08:46Z
dc.date.issued2012-10-15
dc.identifier.citationМихайленко О. Ф. Інвестиційні важелі гармонізації стратегічного управління на різних рівнях економіки / О. Ф. Михайленко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 77–82.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4387
dc.description.abstractУ статті на основі узагальнення світового досвіду запропоновано підходи до побудови узгодженої вертикалі стратегічного управління соціально-економічними системами мікро-, мезо- і макрорівнів.uk
dc.description.abstractThe article is based on a synthesis of international experience suggested approaches to building a vertically coordinated strategic management of socio-economic systems of micro, meso and macro levels.en
dc.description.abstractВ статье на основе обобщения мирового опыта предлагаются подходы к построению согласованной вертикали стратегического управления социально-экономическими системами на микро-, мезо- и макроуровнях.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectстратегія соціально-економічного розвиткуuk
dc.subjectкорпоративна стратегіяuk
dc.subjectрегіонuk
dc.subjectінвестиційна стратегіяuk
dc.subjectгармонізація стратегійuk
dc.subjectstrategy of socio-economic developmenten
dc.subjectcorporate strategyen
dc.subjectregionen
dc.subjectinvestment strategyen
dc.subjectharmonization of strategiesen
dc.subjectстратегия социально-экономического развитияru
dc.subjectкорпоративная стратегияru
dc.subjectрегионru
dc.subjectинвестиционная стратегияru
dc.subjectгармонизация стратегийru
dc.titleІнвестиційні важелі гармонізації стратегічного управління на різних рівнях економікиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.242.44uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record