Show simple item record

dc.contributor.authorПетренко, В. П.
dc.contributor.authorКісь, С. Я.
dc.contributor.authorКісь, Г. Р.
dc.date.accessioned2014-07-23T09:20:38Z
dc.date.available2014-07-23T09:20:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationПетренко В. П. Комплексне управління якістю діяльності соціально-економічних систем на основі графоаналітичного моделювання / В. П. Петренко, С. Я. Кісь, Г. Р. Кісь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 124-133.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4843
dc.description.abstractРозроблено підхід до управління якістю діяльності соціально-економічних систем різного рівня. З використанням трикритеріальної графоаналітичної моделі запропоновано проводити оцінку якості діяльності організаційних утворень та за її результатами приймати адекватні управлінські рішення.uk
dc.description.abstractThe paper developed an approach to quality management of socioeconomic systems at various levels. Using three-criterions the graph model proposed to evaluate the quality of organizational structures and its results take appropriate manegement decisions.uk
dc.description.abstractВ статье разработан подход к управлению качеством деятельности социально-экономических систем различного уровня. При использовании трикритериальнои графоаналитический модели предложено проводить оценку качества деятельности организационных образований и по ее результатам принимать адекватные управленческие решения.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectуправління якістюuk
dc.subjectграфоаналітична модельuk
dc.subjectякість управлінняuk
dc.subjectquality managementuk
dc.subjectthe graph modeluk
dc.subjectquality of managementuk
dc.subjectуправление качествомuk
dc.subjectграфоаналитическая модельuk
dc.subjectкачеством управленияuk
dc.titleКомплексне управління якістю діяльності соціально-економічних систем на основі графоаналітичного моделюванняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.242.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record