Show simple item record

dc.contributor.authorГончар, О. І.
dc.date.accessioned2014-07-24T06:59:52Z
dc.date.available2014-07-24T06:59:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationГончар О. І. Мотиваційні складові механізму управління потенціалом підприємства / О. І. Гончар // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 281-290.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4860
dc.description.abstractВисвітлюється проблема забезпечення результативності управління економічним потенціалом підприємства, необхідність формування відповідного механізму управління на мотиваційних засадах, реалізація якого дозволить підвищити ефективність використання усіх ресурсів, реалізації можливостей і розвитку загалом.uk
dc.description.abstractThe problem of providing of effectiveness of management of enterprise economic potential, necessity of forming of corresponding mechanism of management on motivational principles, realization of that will allow to promote efficiency of the use of all resources, realization of possibilities and development on the whole, is illuminated.uk
dc.description.abstractРаскрывается проблема обеспечения эффективности управления экономическим потенциалом предприятия, необходимость формирования механизма управления на мотивационных принципах,реализация которого позволит повысить эффективность использования всех ресурсов, реализации возможностей и развития предприятия в целом.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectпотенціал підприємстваuk
dc.subjectелементиuk
dc.subjectпринципи формуванняuk
dc.subjectперсоналuk
dc.subjectмотиваціяuk
dc.subjectмотивиuk
dc.subjectстимулиuk
dc.subjectкомпетенціїuk
dc.subjectрезультативністьuk
dc.subjectмеханізмuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectрозвитокuk
dc.subjectpotential of enterpriseuk
dc.subjectelementsuk
dc.subjectforming principlesuk
dc.subjectpersonneluk
dc.subjectmotivationuk
dc.subjectreasonsuk
dc.subjectstimuliuk
dc.subjectcompetensesuk
dc.subjecteffectivenessuk
dc.subjectmechanismuk
dc.subjectmanagementuk
dc.subjectdevelopmentuk
dc.subjectпотенциал предприятияuk
dc.subjectэлементыuk
dc.subjectпринципы формированияuk
dc.subjectперсоналuk
dc.subjectмотивацияuk
dc.subjectмотивыuk
dc.subjectстимулыuk
dc.subjectкомпетенцииuk
dc.subjectрезультативностьuk
dc.subjectмеханизмuk
dc.subjectуправлениеuk
dc.subjectразвитиеuk
dc.titleМотиваційні складові механізму управління потенціалом підприємстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.553uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record