Show simple item record

dc.contributor.authorТкач, С. М.
dc.date.accessioned2014-10-28T07:16:27Z
dc.date.available2014-10-28T07:16:27Z
dc.date.issued2014-07-20
dc.identifier.citationТкач С. М. Сучасні тенденції та ризики інвестування у людський капітал регіону / С. М. Ткач // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 190-195.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/5128
dc.description.abstractЗдійснено оцінювання людського потенціалу Львівської області. Встановлено проблеми та тенденції інвестування людського капіталу в регіоні. На основі зарубіжного досвіду запропоновано шляхи покращення інвестування у людський капітал регіону.uk
dc.description.abstractThe evaluation of human potential of the Lviv area is carried out. Problems and tendencies of investing of human capital in a region are set. The ways of improvement of investing in human capital of region on the basis of foreign experience are offered.uk
dc.description.abstractОсуществлено оценивание человеческого потенциала Львовской области. Установлены проблемы и тенденции инвестирования человеческого капитала в регионе. На основе зарубежного опыта предложены пути улучшения инвестирования в человеческий капитал региона.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectлюдський капіталuk
dc.subjectінвестиціїuk
dc.subjectрегіонuk
dc.subjectризикиuk
dc.subjectсоціальна сфераuk
dc.subjecthuman capitaluk
dc.subjectinvestmentsuk
dc.subjectregionuk
dc.subjectrisksuk
dc.subjectsocial sphereuk
dc.subjectчеловеческий капиталuk
dc.subjectинвестицииuk
dc.subjectрегионuk
dc.subjectрискиuk
dc.subjectсоциальная сфераuk
dc.titleСучасні тенденції та ризики інвестування у людський капітал регіонуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.322:331.5uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record