Show simple item record

dc.contributor.authorКириленко, Л. М.
dc.date.accessioned2015-03-23T14:04:36Z
dc.date.available2015-03-23T14:04:36Z
dc.date.issued2013-05-14
dc.identifier.citationКириленко Л. М. Інституціоналізація державної політики реформ: еволюція і напрями реалізації / Л. М. Кириленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 17-27.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6007
dc.description.abstractСтаття присвячена проблемам теорії реформ і визначенню раціональних стратегій перетворення різних інституцій у тих або тих конкретних обставинах. Проведено аналіз принципів реформування та інституційних змін, шляхи та суперечності трансплантації (запозичення) інституцій з більш передового інституційного середовища.uk
dc.description.abstractThe article deals with problems of the theory of reform and the definition of rational strategies transformations in the different institutions in certain specific circumstances. The work analyzes the principles of reform and institutional changes, ways and contradictions of transplantation (borrowing) of more advanced institutional environment.uk
dc.description.abstractСтатья посвящена проблемам теории реформ и определению рациональных стратегий преобразований разных институтов в тех или иных конкретных условиях. Проведен анализ принципов реформирования и институциональных перемен, путей и противоречий их трансплантации (заимствования) из более передовой институциональной среды.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.titleІнституціоналізація державної політики реформ: еволюція і напрями реалізаціїuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.101:339uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record