Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Роль Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку в сучасній індустріалізації Нігерії 

  Пол, Салісу Оджонемі; Paul, Salisu Ojonemi; Офуебе, Чікелуе; Ofuebe, Chikelue (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Високі темпи економічного розвитку, забезпечення основними зручностями та створення робочих місць — це похідні індустріалізації будь-якої країни. Як показує світова практика, жодна нація не досягла високого рівня життя без ...
 • Економічна євроінтеграція: оцінка й моделювання поверхневих та прихованих чинників дивергенції між Україною та ЄС 

  Редзюк, Євгеній Васильович; Redziuk, Yevhenii (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті здійснено аналіз сучасних євроінтеграційних процесів і заходів, що реалізовувала Україна протягом останніх 5–6 років у контексті її розвитку соціально-економічної системи. Дослідження показали, що залучення України ...
 • Асиметрія зовнішніх ефектів cальдо бюджету найбільших країн Єврозони як перешкода координації фіскальної політики 

  Копич, Роман Іванович; Kopych, Roman; Шевчук, Віктор Олексійович; Shevchuk, Viktor (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В роботі проаналізовано зовнішні ефекти від фіскальної політики країн Єврозони та двох найбільших країн (Німеччина, Франція) для країн європейської «периферії». На підставі відповідних VAR-моделей з трьома змінними (сальдо ...
 • Детермінанти конкурентоспроможності національних інноваційних систем країн ЄС та України в умовах глобальних трансформацій 

  Орловська, Юлія Валеріївна; Orlovska, Yuliia; Морозова, Світлана Анатоліївна; Morozova, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі здійснено огляд інноваційної діяльності як ключового фактору формування міжнародної конкурентоспроможності країн. Надано визначення національної інноваційної системи. Обґрунтовано тренди глобальних трансформацій ...
 • Імперативи трансформації глобального бізнес-офшорингу 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stolyarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatolii; Поручник, Анатолий Михайлович; Туролєв, Гліб Олександрович; Turoliev, Hlib; Туролев, Глеб Александрович; Богатирьов, Олександр Ігорович; Bohatyrov, Oleksandr; Богатирёв, Александр Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена комплексному дослідженню глобальних імперативів транс-формації процесів офшоризації бізнес-діяльності суб’єктів господарювання, що стали в останні десятиліття потужним механізмом нарощування їх ринкових ...
 • Глобальні тренди розвитку соціальноїекономіки 

  Стукало, Наталія Вадимівна; Stukalo, Nataliia; Сімахова, Анастасія Олексіївна; Simakhova, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовані традиційні та новітні глобальні тренди розвитку соціальної економіки, зокрема, транснаціоналізація, регіоналізація, інституціоналізація, діджиталізація, інтелектуалізація, інноватизація, технологізація, ...
 • Імплементація методів оцінки компетентностей студентів і молодих фахівців у навчальний процес 

  Сновидович, Ірина Григорівна; Snovydovych, Iryna; Сновидович Ирина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано та обґрунтовано необхідність використання методів щодо оцінки компетентностей у студентів з метою покращення навчального процесу та якісного впровадження компетентнісного підходу у вищій освіті та ...
 • Напрями та інструменти розвитку організаційної культури виробничого підприємства 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Незамедінова, Тетяна Сергіївна; Nezamedinova, Tetiana; Незамединова, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті досліджено питання розвитку організаційної культури та її особливості для виробничого підприємства, обґрунтовано інструменти розвитку організаційної культури з урахуванням підходів ощадливого виробництва. Проведено ...
 • Новітні теоретичні підходи до моделювання невизначеності в управлінні підприємством: історичний, концептуальний та інструментальний аспекти 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsyuba, Oleksiy; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена нечітко-множинному й інтервальному підходам до моделювання невизначеності в межах проблематики з управління підприємством. Розглянуто вузлові події зародження та розвитку теорії нечітких множин, основні ...
 • Оцінка вигід і витрат суспільних проєктів 

  Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Lubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Щербатюк, Олена Миколаївна; Shcherbatyuk, Olena; Щербатюк, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто інструментарій оцінювання результативності проєктів суспільного сектору, успішна реалізація яких є запорукою підвищення добробуту суспільства та його розвитку. Предметом дослідження є аналіз ефективності ...
 • Методичні засади управління інтелектуальною власністю при формуванні стратегічних партнерств підприємств 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена питанням управління інтелектуальною власністю при формуванні та функціонуванні стратегічних партнерств підприємств, зокрема, у разі передачі технологій у межах партнерських відносин. У роботі розгляннуто ...
 • Економічна природа культурних індустрій та їх продуктів 

  Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, Volodymyr; Кириленко, Владимир Иванович; Федоренко, Тетяна Олександрівна; Fedorenko, Tetiana; Федоренко, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано економічний та неекономічний вплив сектору культурних індустрій на соціально-економічну систему, зокрема соціальний розвиток, створення нової системи цінностей, розвиток талантів і культури, сприяння ...
 • Розвиток бізнес-моделей цифрового підприємництва 

  Шульга, Олександр Михайлович; Shulha, Oleksandr; Шульга, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В статті узагальнено основні види бізнес-моделей у підприємницькому інтернет-середовищі. Досліджено їх особливості та виокремлено основні переваги і недоліки. Обґрунтовано, що застосування існуючих бізнес-моделей спонукає ...
 • Цифровізація бізнесу як стратегічний напрямок економічного розвитку України 

  Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Лопато, Крістіна Ігорівна; Lopato, Kristina; Лопато, Кристина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто вплив цифровізації (діджиталізації) бізне-су на економічний розвиток України з урахуванням досвіду інших країн. Висвітлено вплив COVID-19 на впровадження ERP-систем і зміну структури бізнесів, які ...
 • Challenges of intellectual property protection in Ukraine 

  Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Kyrylenko, Viktoriia; Кириленко, Вікторія Юріївна; Кириленко, Виктория Юрьевна; Tereshchenko, Yuliia; Терещенко, Юлія Олександрівна; Терещенко, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Intellectual property is an integral part of any scientific and economic process. In today's world, in the age of globalization, intellectual property protection is becoming increasingly important. After all, examples of ...
 • Сучасні тенденції цифрових трансформацій економіки 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Natalya; Голионко, Наталия Григорьевна; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Соболева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розвиток цифрової глобальної економіки залежить від трансформаційного потенціалу країн, заснованому на можливостях цифровізації кожної з них. Провідні світові дослідження пояснюють пріоритети, переваги та ризики шляху ...
 • Глобалізація та її вплив на розвиток соціально-економічних систем 

  Богун, Максим Михайлович; Bohun, Maksim (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  На сучасному етапі зовнішньоекономічні фактори впливають майже на будь-який вид господарської діяльності. Ігнорування господарюючими суб'єктами інтеграційних процесів, що відбуваються у світовій економіці, веде до значних ...
 • Сценарії розвитку вищої освіти України: розквіт, стагнація чи деградація 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено розробленню сценаріїв розвитку вищої освіти України в перспективі до 2030 року. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки дорожньої карти розвитку вищої освіти України в межах середньо- ...
 • Системи менеджменту навчання: окремі спостереження для українських вищих навчальних закладів 

  Грошек, Джеральд; Черкас, Наталія Ігорівна; Cherkas, Nataliia; Черкас, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті підкреслюється важливість впровадження систем управління навчанням (LMS) в українських університетах. Наведено порівняння застосування системи Moodle в Україні та в закладах вищої освіти сусідніх країн (ЄС та СНД), ...
 • Роль феномена атрофії серед працюючих студентів та її визначальні фактори 

  Кутило, Лукаш (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто соціальну роль феномена атрофії серед працюючих студентів денної форми навчання. Під терміном «атрофія» слід розуміти зникнення обов’язків у особи, які регулюють його/її роль. Що стосується студентів, то ...

View More