Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • State Support of Higher Education for Global Leadership in the 21st Century 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталія Володимирівна; Василькова, Наталия Владимировна; Sandul, Mariia; Сандул, Марія Станіславівна; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  In today`s world, innovation is not only a powerful driver of economic growth, but also an important prerequisite for competitiveness of enterprises and countries. And while in the traditional economic model they were ...
 • Scenarios for the higher education development in Ukraine: flourishing, stagnation or degradation 

  Ilnytskyy, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Дроботюк, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The paper is devoted to the development of scenarios for higher education in Ukraine up to the year 2030. The relevance of the study results from the necessity of creating a roadmap for the development of higher education ...
 • Learning Management Systems: Some Observations for Ukrainian Postsecondary Educational Institutions 

  Groshek, Gerald; Cherkas, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The article highlights the significance of Learning Management Systems (LMS) for Ukrainian universities. The adoption of Moodle — an open source platform — is used in a global comparison of the current deployment of ...
 • The Global Higher Education Market: Dynamics and Turbulence 

  Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Tsymbal, Liudmyla; Цимбал, Людмила Іванівна; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The relevance of the article is explained by the dynamics of the global education market development. The purpose of the article is to identify the main trends in higher education, i.e. the rapid increase in the number ...
 • The Phenomenon of Atrophy of the Role Among Working Students and Its Determinants 

  Kutyło, Łukasz (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The paper addresses the phenomenon of atrophy of the social role among working full-time students. The term ‘atrophy’ must be understood as the disappearance of duties binding upon the individual that regulate his/her ...
 • Collaborative Online International Learning Practice as a Teaching Pedagogy in Higher Education: Japanese University Experience 

  Belarga, Oliver (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  With the growth of collaborative online learning, more students are experiencing educational environments characterized by cultural diversity. This paper shall discuss recent COIL (Collaborative Online International ...
 • Assessment and Assessment Design 

  Pond, Keith (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  This paper focuses on the importance of assessment as part of the student learning journey in higher education. Assessment is, however, a product of many influences, often strong and rarely within the complete control ...
 • Криптографічний аналіз алгоритму DES 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Меднікова, М. В.; Mednikova, M. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Сьогодні це дуже важлива безпека під час передачі даних. Оскільки все сьогодні передається через Інтернет, дуже ймовірно, що наші дані будуть взяті та використані. Ми провели міні-програмне забезпечення на мові c #, яке ...
 • Методологічні засади щодо вибору IDS/IPS для організацій 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Полторак, В. І.; Poltorak, V. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виявлення вторгнень в комп’ютерні системи — це процес моніторингу подій, які відбуваються в комп’ютерній системі або мережі, та аналізу їх на предмет можливих інцидентів, що є порушеннями або загрозами порушенню політики ...
 • Використання краудсорсингу в логістиці «останньої милі», як спосіб підвищення якості обслуговування клієнтів 

  Карпунь, О. В.; Karpun, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті виявленіо існуючі проблеми логістики «останньої милі» та запропоновано власне бачення щодо їх вирішення, зокрема за допомогою використання краудсорсингу. Зазначено, що логістика «останньої милі», яка зазвичай ...
 • Інформаційна підтримка реалізації задачі визначення оптимального маршруту перевезень 

  Загоровська, Л. Г.; Zahorovska, L.; Стрелець, Є. В.; Strelets, Yevheniia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі розглянуто питання значимості використання логістичної системи в діяльності підприємств харчової промисловості, подано перелік ключових задач логістики, серед яких виділено задачу транспортної логістики — визначення ...
 • Оптимальне планування заходів удосконалення діяльності підприємств з урахуванням оцінок експертів у таблицях SWOT та PLIE 

  Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Одним з актуальних методів планування діяльності організацій є метод SWOT-аналізу. Сутність даного методу полягає у формуванні матриці оцінок властивостей об’єкту дослідження, що є засобом структурування та формалізації ...
 • Фрактальний та мультифрактальний аналіз сучасного стану світових фондових ринків 

  Данильчук, Г. Б.; Danylchuk, H. B. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Фондові ринки є складними системами і дослідження їх із застосуванням традиційних нелінійних методів не дає можливості отримати адекватні результати. Використання в комплексі таких нелінійних методів, як фрактальний і ...
 • Удосконалення системи класифікаційних ознак логістичної інфраструктури 

  Григорак, М. Ю.; Hryhorak, M. Yu; Овдієнко, О. В.; Ovdiienko, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Ефективне використання ресурсного потенціалу інфраструктурної системи є одним з основоположних факторів росту та прогресу національного господарства, тому логістична інфраструктура, що є її складовою, нами розглядається ...
 • Тенденції та прогноз розвитку зовнішньої торгівлі України 

  Гращенко, І. С.; Hrashchenko, I. S.; Донець, А. Г.; Donets, A. G.; Онопрієнко, О. Д.; Onoprienko, O. D. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто сучасний стан розвитку зовнішньої торгівлі в Україні. Проведено дослідження особливості зовнішньоекономічної діяльності в умовах активної інтеграції країни в європейський простір. Проведено прогнозування ...
 • Багатокритеріальна оптимізація з використанням показникових функцій 

  Галузинський, Георгій Петрович; Galuzinsky, G. P.; Галузинский, Георгий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Розглянуто інтерактивну процедури, яка дозволяє вирішувати безперервні задачі багатокритеріальної оптимізації без необхідності апріорного встановлення серед заданих критеріїв головного, або заміни цих критеріїв деякою ...
 • Системний аналіз організації моніторингу хмарних платформ 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Galitsin, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Галиціна, Ольга Володимирівна; Galitsina, O. V.; Галицына, Ольга Владимировна; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено теоретичні засади та інструментарій організації систем моніторингу хмарних платформ у сучасних умовах, із застосуванням системного підходу в якості методологічної бази дослідження моніторингу хмарних ...
 • Системний аналіз інвестиційної політики України 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Гриценко, К. А.; Hrytsenko, K. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Кожна держава світу зобов’язана проводити та реалізовувати раціональну економічну політику. Це явище вважається складним, так як складається з чималої кількості взаємопов’язаних і невід’ємних елементів. Однією зі складових ...
 • Алгоритм шифрування Lucifer та його криптоаналіз 

  Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynjuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна; Нагірна, Алла Миколаївна; Nahirna, A. M.; Нагорна, О. В.; Nahorna, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Необхідність обміну інформацією між відправником та отримувачем передбачає дотримання конфіденційності даних. Для забезпечення захисту даних від третіх осіб сприяло виникненню методу шифрування даних. Шифрування початкового ...
 • Поняття інтернету речей з точки зору інформаційної безпеки 

  Бабенко, Т. В.; Babenko, T. V.; Лютий, Олександр Іванович; Liutyi, O. I.; Лютый, Александр Иванович; Петренко, А. І.; Petrenko, A. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  IoT охоплює широкий спектр процесів: обчислення, спілкування, час та дані. Яким чином ці функції функціонують як єдина система при використанні комерційно доступних компонентів, які можна придбати з будь-якого місця і ...

View More