Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Розробка моделі маркетингових комунікацій для закладів вищої освіти України 

  Павленко, Олександр Вадимович; Pavlenko, Oleksandr; Павленко, Александр Вадимович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Дослідження присвячене розробці моделі маркетингових комунікацій для закладів вищої освіти України. Імплементація пропонованої моделі покликана підвищити ціннісну пропозиції послуг вітчизняної вищої освіти в умовах масового ...
 • Теоретико-методичні засади моніторингу комплаєнс-безпеки промислового підприємства 

  Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Kobielieva, Tetiana; Кобелева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В статті обґрунтовано теоретико-методичні положення моніторингу основних показників комплаєнс-безпеки промислового підприємства. Вперше для практичного використання запропоновано дві моніторингові функції, сформовані на ...
 • Assessing the quality of banking services based on fuzzy logic method 

  Syniavska, Olga; Синявська, Ольга О.; Синявская, Ольга А.; Oliinyk, Viktor; Олійник, Віктор М.; Олейник, Виктор М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The study analyzed the existing mathematical methods and models for assessing the quality of banking services. It is determined that they have the following disadvantages: consumers evaluate services in the form of the ...
 • Нейромережеві методи прогнозування надійності українських банків 

  Мінц, Олексій Ю.; Mints, Oleksii; Минц, Алексей Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті запропоновано підхід до аналізу надійності комерційних банків із застосуванням багатошарових нейронних мереж і карт Кохонена та проведено їх апробацію на прикладі банківської системи України з 2014 по 2018 роки ...
 • Дослідження поведінкових особливостей трейдерів: поєднання методів експериментальної економіки та технологій машинного навчання 

  Кононова, Катерина Ю.; Kononova, Kateryna; Кононова, Екатерина Ю.; Дек, Антон О.; Dek, Anton (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Проведено дослідження поведінкових особливостей трейдерів з використанням методів експериментальної економіки та технологій машинного навчання. Для аналізу впливу раціональності на прибутковість трейдерів було зібрано ...
 • Применение нейронных сетей в управлении энергоэффективностью предприятия 

  Клепикова, Светлана В.; Klepikova, Svitlana; Клепікова, Світлана В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статья посвящена созданию методики использования нейронных сетей при решении задач управления энергоэффективностью предприятия, позволяющей получить приближенное ожидаемое значение энергоемкости производства в зависимости ...
 • Оценка качества развития информационной экономики в Азербайджанской республике 

  Иманов, К. Дж.; Imanov, Gorkhmaz; Іманов, К. Дж.; Гаджизаде, М. Э.; Hajizadeh, Mahmud; Гаджизаде, М. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статье исследуется проблема становления и развития информационной экономики в Азербайджане. Констатируется, что настоящее время в республике развитие информационно‐коммуникационных технологий определено, как приоритетная ...
 • Особливості стратегічного управління в будівельній галузі України 

  Божанова, Вікторія Юріївна; Bozhanova, Viktoriia; Божанова, Виктория Юрьевна; Кононова, Олександра Євгеніївна; Kononova, Oleksandra; Кононова, Александра Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стратегічне управління в будівельній галузі України обумовлює особливості, напрямки та пріоритети розвитку суб’єктів в цій сфері, які визначають фактичний та перспективний стан, нинішні та прогнозні конкурентні позиції на ...
 • Дослідження динаміки нелінійної взаємодії популяцій підприємств 

  Іванченко, Геннадій Федорович; Ivanchenko, Hennadii; Иващенко, Геннадий Фёдорович; Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті висвітлено результати дослідження динамічних еволюційних процесів трофічних відносин між популяціями підприємств. Побудовано модель поведінки економічної системи на основі диференціальних рівнянь, що враховує ...
 • Аналіз гендерної рівності в Україні: особливості математичного оброблення результатів статистичних досліджень 

  Норік, Лариса Олексіївна; Norik, Larisa; Норик, Лариса Алексеевна; Лебедєва, Ірина Леонідівна; Lebedeva, Irina; Лебедєва, Ірина Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виходячи із необхідності забезпечення об’єктивності та надійності результатів наукових економічних досліджень, автори пропонують поглиблення кількісного аналізу гендерної рівності в Україні завдяки використанню методів ...
 • Побудова ансамблів моделей кредитного скорингу 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна; Колечко, Д. В.; Kolechko, Dmitriy; Бень, В. П.; Ben’, Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті висвітлено результати дослідження динамічних еволюційних процесів трофічних відносин між популяціями підприємств. Побудовано модель поведінки економічної системи на основі диференціальних рівнянь, що враховує ...
 • Calibration of Dupire local volatility model using genetic algorithm of optimization 

  Bondarenko, Maksym; Бондаренко, Максим В.; Bondarenko, Victor; Бондаренко, Віктор М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The problem of calibration of local volatility model of Dupire has been formalized. It uses genetic algorithm as alternative to regularization approach with further application of gradient descent algorithm. Components ...
 • Visibility graphs and precursors of stock crashes 

  Soloviev, Vladimir; Соловйов, Володимир М.; Соловьев, Владимир Н.; Solovieva, Viktoria; Соловйова, Вікторія В.; Соловьева, Виктория В.; Tuliakova, Anna; Тулякова, Анна Ш. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Based on the network paradigm of complexity, a systematic analysis of the dynamics of the largest stock markets in the world has been carried out in the work. According to the algorithm of the visibility graph, the daily ...
 • Модель інвестиційної безпеки економіки України в євроінтеграційному векторі розвитку 

  Сіка, Едгардо; Sica, Edgardo; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Любачівська, Роксоляна Зіновіївна; Liubachivska, Roksoliana Zinoviivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розкрито теоретико-методологічні засади дослідження основної скла-дової економічної безпеки — інвестиційної, проведений ретроспективний аналіз іноземних та вітчизняних підходів до розуміння сутності інвестиційної ...
 • Аналіз факторів впливу на обсяги світової торгівлі 

  Сташис, Римантас; Stašys, Rimantas; Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В умовах глобалізації торговельної системи, яка набула безпрецедентних темпів, міжнародна торгівля стає все більше лібералізованою через зниження тарифів, яке відбувається в рамках преференційних режимів, спрощення ...
 • Intensification of the processes of establishing a new economy 

  Shvydanenko, Oleh; Швиданенко, Олег Анатолійович; Швыданенко, Олег Анатольевич; Busarieva, Tetyana; Бусарєва, Тетяна Геннадіївна; Бусарева, Татьяна Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The world is changing rapidly, undergoing tectonic transformations. As the world economy changes, it becomes a real geo-economy — a single planetary economic system and national economies that need to rethink their ...
 • Тенденції та перспективи імплементації концепції сталого розвитку в міжнародній логістиці 

  Сандул, Марія Станіславівна; Sandul, Mariia; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено проблематику впливу глобального мегатренду екологізації на міжнародну логістичну діяльність. Визначено, що впровадження екологічно сприятливих рішень у діяльності міжнародних логістичних компаній ...
 • Розвиток органічного сільського господарства в умовах євроінтеграції 

  Русак, Oлена П.; Rusak, Olena; Паламарчук, Tетяна M.; Palamarchuk, Tatiana; Чугаєвська, Світлана В.; Chugaievska, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виробництво органічної продукції в Україні є одним з пріоритетних напрямів розвитку аграрного сектора, який сприятиме вирішенню питань як продовольчого забезпечення населення, так і покращенню здоров’я нації та екологічного стану ...
 • Моделювання рівня поширеності недоїдання в регіонах та їх продовольча безпека 

  Раманаускас, Юлюс; Ramanauskas, Julius; Білецька, Іванна І.; Biletska, Ivanna I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Протягом останнього століття серед загроз, викликів і проблем, що постають перед людством, зростає вагомість тих, вирішення яких лежить у площині системи інтересів світового співтовариства в цілому, вимагає узгодження ...
 • Лібертаріанство як ідейна платформа та його економічні особливості 

  Пилявський, Юлій М.; Pyliavskyi, Iulii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У двадцятому столітті, в умовах розширення державного регулювання та управління економікою та економічними процесами, створення проектів соціальної держави в індустріально розвинених країнах ідеї лібертаріанства піддалися ...

View More