Show simple item record

dc.contributor.authorПетрашко, Людмила Петрівна
dc.contributor.authorРоманьок, Тетяна Володимирівна
dc.date.accessioned2015-06-22T07:13:20Z
dc.date.available2015-06-22T07:13:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationПетрашко Л. П. Теоретико-методологічні аспекти відповідального інвестування / Л. П. Петрашко, Т. В. Романьок // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : зб. наук. пр. / Ун-т банк. справи Нац. банку України ; ред. Т. Смовженко. – Київ : НВП ПОЛІГРАФСЕРВІС, 2012. – № 2. – С. 159–163.uk
dc.identifier.issn2221-755Х
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/8022
dc.description.abstractРозкрито сутність відповідального інвестування як однієї з основних інвестиційних стратегій. Визначено вагомі критерії відповідального інвестування, на основі яких здійснюється моніторинг об’єктів інвестування. Проаналізовано основні принципи корпоративної соціальної відповідальності, яких мають дотримуватись потенційні об’єкти інвестування. Узагальнено ключові принципи відповідального інвестування ООН, які повинні бути враховані інвесторами при прийнятті інвестиційних рішень і купівлі цінних паперів. Розглянуто класифікацію індексів стійкого розвитку. Проаналізовано міжнародну практику розробки моделі індексу стійкого розвитку в Росії як запоруки становлення відповідального інвестування.uk
dc.description.abstractThe nature of responsible investing as one of the main investment strategies has been disclosed. The substantial criteria of responsible investing on the basis of which the monitoring of objects of investing is conducted have been defined. The main principles of corporate social responsibility, which should be followed by potential objects of investing, have been analyzed. The key principles of responsible investing of UN, which should be taken into account by investors during the decision-making process and purchase of securities, have been summarized. The classification of sustainable indexes has been considered. The international practice of designing of sustainable index in Russia as the guaranty of further development of responsible investing has been analyzed.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherУніверситет банківської справи Національного банку Україниuk
dc.subjectвідповідальне інвестуванняuk
dc.subjectкритеріїuk
dc.subjectпринципиuk
dc.subjectстратегіяuk
dc.subjectіндекси стійкого розвиткуuk
dc.subjectresponsible investinguk
dc.subjectcriteriauk
dc.subjectprinciplesuk
dc.subjectstrategyuk
dc.subjectsustainable indexesuk
dc.titleТеоретико-методологічні аспекти відповідального інвестуванняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.332.01(100)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record