Кафедра мiжнародного менеджменту

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 387
 • Item
  Південнокорейська «Золот кампанія» у подоланні кризи 1997–1998-х років
  (Національний університет «Одеська політехніка», 2023-11-10) Петько, Станіслав Михайлович; Petko, Stanislav; Петько, Станислав Михайлович
 • Item
  Особливості менеджменту південнокорейських корпорацій у цифровій парадигмі розвитку
  (Національний університет «Одеська політехніка», 2023) Петько, Станіслав Михайлович; Petko, Stanislav; Петько, Станислав Михайлович
  Статтю присвячено дослідженню основ формування та особливостей еволюції системи управління в південнокорейських організаціях. Визначено, що формування системи менеджменту в Республіці Корея відбувалося паралельно із швидкою індустріалізацією економіки країни, узявши за основу японську модель управління та ідеї конфуціанства. Проаналізовано період впровадження економічних реформ і з’ясовано, що колективізм відіграв важливу роль в управлінні при першому етапі індустріалізації економіки Республіки Корея. Зазначено, що для бізнес-структур повного інноваційного циклу, колективізм був стримуючим фактором при переході на інноваційні бізнеси, які потребують креативні підходи в менеджменті. На прикладі сервісно-орієнтованої корпорації "Naver Corporation" доведено, що південнокорейські технологічні бізнес-структури «нового типу» використовують західні підходи в корпоративному управлінні, які основані на гнучкому менеджменті, прозорості прийняття управлінських рішень, креативності, особистісних цінностях та ESG-концепції. The article is devoted to investigation of the formation features and evolution of the South-Korean organizations management system. It was determined, that the South-Korean management system formation occurred in the parallel with the rapid economy industrialization, which was based on the Japanese management model and Confucian ideas. During the historical excursion, the period of economic reforms implementation was analyzed. It was proved, that the group collectivism played an important role in management in the first stage of the South-Korean economy industrialization. It was noted, that for the South-Korean transnational business-structures of the full innovation cycle, collectivism was a restrictive factor in the transition to the innovative businesses, which requires creative approaches in management. On the example of the service-oriented Naver Corporation, it was proved, that the South-Korean technological business structures of a «new type» are using only Western approaches in the Corporate Governance, which based on the flexible management, transparence of management-decisions making, creativity, personal values of the managers and ESG-concept.
 • Item
  Цифрова трансформація глобального ринку висококваліфікованої праці: корпоративний контекст
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Панченко, Евгений Григорьевич; Самойленко, Алла Олександрівна; Samoilenko, Alla; Самойленко, Алла Александровна
 • Item
  Досвід Республіки Корея – кейс для України
  (Посольство Республіки Корея в Україні, 2023-10-25) Петько, Станіслав Михайлович; Petko, Stanislav; Петько, Станислав Михайлович
 • Item
  Institutional, Financial and Economic Challenges and Prospects of Cooperation between Ukraine and MENA Region
  (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2020) Ananiev, Mykola; Ананьєв, Микола Юрійович; Ананьев, Николай Юрьевич; Batorshyna, Adilia; Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Адиля Фатеховна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталія Станіславівна; Данилевич, Наталия Станиславовна; Hordieieva, Tamara; Гордєєва, Тамара Федорівна; Гордеева, Тамара Фёдоровна; Kornieiev, Volodymyr; Kyian, Yehor; Киян, Єгор Михайлович; Киян, Егор Михайлович; Lavrinenko, Olena; Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна; Lukianenko, Dmytro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Lutsyshyn, Zorіana; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергій Ілліч; Лихолет, Сергей Ильич; Mashtabei, Viktor; Mozghovyi, Oleh; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Musiiets, Tetiana; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Smaliichuk, Hanna; Смалійчук, Ганна Володимирівна; Смалийчук, Анна Владимировна; Subochev, Oleksii; Субочев, Олексій Валерійович; Субочев, Алексей Валерьевич; Tsyhankova, Tetiana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович; Токарь, Владимир Владимирович; Voloboieva, Iryna; Волобоєва, Ірина Олександрівна; Волобоева, Ирина Александровна; Yurkevych, Oksana; Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна; Zalizniuk, Viktoriia
 • Item
  Глобальні тренди розвитку шерінгової економіки в контексті соціалізації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Панченко, Евгений Григорьевич; Самойленко, Алла Олександрівна; Samoilenko, Alla; Самойленко, Алла Александровна
  У статті проаналізовано глобальні тренди розвитку шерінгової економіки в контексті соціалізації. Авторами з’ясовано, що глобальні тренди інформатизації, інтелектуалізації, інноватизації та діджиталізації достатньо взаємопов’язані та взаємообумовлені між собою. Цифрова глобалізація спричиняє соціокультурні перетворення, зміни в суспільстві свідомості і появу нових моделей споживання. Визначено, що соціальна економіка покликана задовольнити соціальні потреби, а також допомогти реалізувати індивідуальний потенціал кожної людини. За результатами дослідження виявлено, що економіка спільного використання підвищує ефективність сталого розвитку глобальних трендів соціалізації. З’ясовано глобальні передумови розвитку шерінгової економіки, за якими бізнес-організація створює ланцюгові мережі, що досить якісно трансформують увесь виробничий процес у рамках глобальної економіки нового типу. Виникають нові можливості отримання економічних чи технологічних переваг у міжнародному бізнесі, які базуються на принципах міжкраїнових ділових операцій, зокрема – продаж даного товару в іншій країні, або налагодження фірмою однієї країни виробництва в іншій країні, або спільного надання послуг фірмами двох країн – третій тощо. У статті представлено глобальні тренди розвитку шерінгової економіки у контексті соціалізації. Також знайшли відображення чотири компоненти виміру шерінгової економіки. Поданий індекс шерінгу за версією Consumer Choice Centre відобразив сучасні можливості та тенденції економіки спільного використання. Проведений аналіз кількості користувачів шерінгової економіки продемонстрував, що вплив економічної та екологічної криз став причиною до стрімкого розвитку шерінгової складової глобальної економіки: шерінг-сервіси допомагають економити, а суспільство все більше усвідомило важливість зниження рівня споживання. За авторською думкою зазначено, що зростаюча економіка платформ формує новий глобальний бізнес-ландшафт і впливає на життя всього світового суспільства, сприяє розвитку нової форми організації підприємницької діяльності, в якій ключова роль належить ТНК. Комплексно проаналізовано бізнес-моделі шерінгової економіки з урахуванням тенденцій розвитку соціалізаційних процесів. Виявлено певний взаємозв’язок між економікою спільного використання та сталим розвитком, що потребує подальшого дослідження. Зроблено наголос на важливості соціальної відповідальності бізнес-структур у цьому напрямі. Запропоновано напрями і заходи посилення значення та рівня використання шерінгу в глобальній економіці з урахуванням важливості його соціальної компоненти.
 • Item
  Цифровізація міжнародного бізнесу: еволюція, інструменти, ризики
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Панченко, Евгений Григорьевич; Самойленко, Алла Олександрівна; Samoilenko, Alla; Самойленко, Алла Александровна
  У статті розглянуто закономірності розширення використання цифрових технологій в сучасному інформаційному середовищі. Запропоновано підходи до систематизації напрямів цифрової трансформації міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. Систематизовано інструменти цифровізації міжнародного бізнесу по його формах: міжнародне виробництво, міжнародна торгівля, міжнародні фінансові та валютні операції. Описано основні стадії еволюції цифрової економіки, цифровізації міжнародного бізнесу та роль окремих країн і провідних глобальних корпорацій у створенні та використанні цифрових технологій. визначено роль нових цифрових інструментів в період кризи (пандемія 2019–2022 рр.). Зазначено ризики цифровізації міжнародного бізнесу у світовому та українському контекстах. In the article considered theoretical construction of extend utilization of digital technology in the modern information of directs digital transformation international business in global conditions. Systematized tools of digitalization international business and forms: international production, international trade, international finance, carrency operations. International production includes universal tools (digital business platform, program tools, system of electronical commercial, reengineering business in digital environment) and specific tools (3-D product on, digital product). International trade includes universal tools (digital contracts of commerce, digital logistics, digital of personalization consumes. Digital currencies can be issued in various issuing system for the purpose of retail payment or wholesale settlements. Ammon the model of CDBS system for retail payment the direct system model is the most attractive for its simplicity. The EU competition policy is on the verge of significant report. The main provisions of the reform are set in the draft legislative document, the Digital Markets Act, initiated by the European Commission. In view of the direct link between the economies of the EU and Ukraine and the prospects of Ukraine’s membership in the EU, there is an ongoing general adaptation of Ukrainian digital legislation and technical regulation to EU requirements and digital standards. The Risks of digitalization of the business are the reverse side of the process that creates by digital technology new commercial and communication opportunities for individuals society as a whole. They arise from the ambivalent nature of digital technologies, their general nature in relation to the norms of public morality. The policy of dissemination of the latest digital technologies in institutionally problematic countries should be careful balanced and strongly connected to the parallel improvement in the structure and functioning mechanisms of public institutions.
 • Item
  Виклики воєнного часу та їх вплив на функціонування та майбутнє аграрного сектору України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-19) Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна
  Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну відбулося понад рік тому. Протягом перших днів війни як Україні, та й всьому цивілізованому світові здавалось, що неможливо було зрозуміти та усвідомити, що насправді відбувається. Оговтавшись після першого шоку, стало очевидним, що Україна і глобальна спільнота опинилися у новій реальності із новими правилами гри, в якій всі попередні напрацювання, формати взаємодії, моделі та норми виявилися недієвими. Економіка воєнного часу є кардинально інша, ніж у мирний період, зі своїми механізмами та важелями. Військові дії на території нашої країни створили докорінно нові умови для функціонування економіки країни в цілому, в тому числі й вітчизняного аграрного сектору. Виклики, які постали перед аграрним сектором, вимагають нових підходів, гнучкості та швидкої адаптації до нових умов, трансформації традиційної моделі діяльності та зосередження на пріоритетній задачі – вижити.
 • Item
  Цифровізація страхового бізнесу: вектори та перспективи
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-23) Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна
 • Item
  Південнокорейський досвід імплементації «розумних мереж» у післявоєнному відновленні української енергосистеми
  (Державний університет «Одеська політехніка», 2023) Петько, Станіслав Михайлович; Petko, Stanislav; Петько, Станислав Михайлович
  Стаття присвячена дослідженню південнокорейського досвіду імплементації «розумних мереж» в післявоєнному відновленні вітчизняної енергетики та модернізації існуючих електромереж в Україні. Проаналізовано основні положення «розумних мереж» в Законі України про енергетичну ефективність. Наголошено про прийняту «Концепцію впровадження розумних мереж в Україні до 2035 року». Доведено, що Республіка Корея є однією з перших країн, де існує реалізований проєкт впровадження та поширення «розумних мереж» на острові Чеджу-до. Зазначено, що питання актуалізації двостороннього співробітництва в сфері «розумних мереж» між Республікою Корея та Україною є необхідним. The aim of the article. The article is devoted to the investigation of the South Korean experience of the «Smart-Grids» implementation in the post-war recovery of the domestic energy system and modernization of the existing power grids in Ukraine. Analysis results. Analyzed the main provisions of «Smart Grids» in the Law of Ukraine «On Energy Efficiency», which are defined as highly intelligent power grids, which functioning due to the ICT use on the basis of the smart meters, allowing independently and efficiently distribution and to manage the power grid. Emphasized the adopted by Ukrainian Government Concept for the implementation of Smart Grids in Ukraine until 2035, the main task of which is to promote the development of national energy system strategy with the creation of a highly intelligent power grid based on the Information and Communications Technologies. It has been proven that the Republic of Korea is one of the first countries where practically implemented a project of the «Smart Grid» introduction and distribution on South Korea's Jeju-do island, which combines the concept of «Smart City» and «Smart Factory» based on the use of renewable energy sources. Grid technology is one aspect of a general trend towards smart technologies and a large market for Korean export. Smart-Grid technologies include electrical supply grids that use demand response, connectivity and renewable energy sources which increases the energy efficiency of manufacturing entities and households. Due to the high spread of the Internet of Things all around the world the transition to «Smart-Grid» is an imperative of increasing «Smart City» and «Smart Factory» concept in the sustainable development of a State, which includes the use of wearable technologies. That is why, collecting the large amount of data requires a high speed of the internet networks, like 5G. Conclusions and directions for further research. The issue of the actualizing of bilateral collaboration in the field of «Smart Grid» between Ukraine and the Republic of Korea is extremely important for both countries, because for the successful implementation of «Smart Grid» in the existing domestic realities it is necessary to involve practical South-Korean experience and for Korean business partners – Ukraine is a potential foreign market for technological items export, which requires «Smart Grid» industry. Since the time when «Miracle on the Han River» start, the main goal of the South-Korean Government was to find stable sources of energy supply and to cover electricity demand for heavy-industry manufacturing corporations and households from the sources of cheap energy supply. To achieve such goals was established Government-owned entity «Korea Electric Power Corporation» (KEPCO) and the developing of power industry was based on the large-scale centralized power systems, main aim of which was to reduce the cost of energy for long-term South-Korean economy boost.
 • Item
  Central Bank digital currencies
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-12) Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна; Prymostka, Аndrii; Примостка, Андрій Олександрович; Примостка, Андрей Александрович
 • Item
  «SMART-factories» у післявоєнному відновленні України
  (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2023-03) Петько, Станіслав Михайлович; Petko, Stanislav; Петько, Станислав Михайлович
 • Item
  Кількісні показники оцінювання банківських ризиків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна
 • Item
  Виявлення та ідентифікація банківських ризиків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна
 • Item
  Глобальна координація стратегій економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-21) Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович; Гальперіна, Любов Павлівна
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності глобальної координації стратегій економічного розвитку, ідентифікації її основних детермінант, оцінці новітніх тенденцій координації на різних рівнях глобальної економіки, розрахунку її ефективності та обґрунтуванню розробки стратегій сталого економічного розвитку країн у контексті використання переваг координації. У роботі був упорядкований понятійний апарат стосовно терміну «координація». Автором проведена систематизація та класифікація інституціональної архітектури системи глобальної координації. Проаналізовано показники структурної трансформації таких країн як Кенія, Узбекистан, Україна, Аргентина, Польща, Іспанія, Канада, Швейцарія. Автором обґрунтовані сценарії розвитку глобальної координації та визначені тенденції координаційної ролі існуючих глобальних інституцій, особливості та напрямки координації. Надані рекомендації та пропозиції щодо основних пріоритетів стратегії економічного розвитку України задля підвищення ефективності глобальних інструментів координації. The dissertation is devoted to a comprehensive study of global coordination of economic development strategies, identification of its main determinants, assessment of the latest trends in coordination at different levels of the global economy, calculation of its effectiveness and justification of sustainable economic development strategies. The conceptual apparatus concerning the term "coordination" was systematized in the work and the development of the theory of coordination was periodized. The author's interpretation of the content of global coordination of economic development strategies as a process of voluntary coordination of economic development strategies and plans at the national, regional and global levels in the conditions of uncertainty and turbulence of the global environment, which together creates a synergistic effect in solving global problems humanity was given. The study also presents the hierarchy of global coordination and its levels such as information exchange, mutually agreed policies and joint action. An analysis of the reasons for the increasing role of coordination as a new tool after the transition of countries to flexible exchange rates in the first half of the 70's was conducted. It is noted that the key reasons for that can be considered external uncertainty, loss of decision-making capacity within the country and the economic indicators of industrialized countries after the recession of 1974-1975. The author systematizes and classifies the institutional architecture of the global coordination system on the basis of specialization (strategy vectors) of its key agents and identifies hierarchical levels of implementation of coordination policies. A scheme of institutional global coordination interaction was proposed and problems that hinder the effective functioning of global coordination were researched and systematized. Cases from countries such as Kenya, Uzbekistan, Ukraine, Argentina, Poland, Spain, Canada, Switzerland were selected and studied for the dissertation research to analyze the trends of global coordination of economic development strategies. The author also studied the comprehensive coordination of sustainable development strategies at the regional level on the examples of the European Union, the Southern Common Market, the North American Free Trade Agreement, the Common Market of East and South Africa, the Organization for Economic Cooperation. A global coordinated effort to bridge the gap between leaders and outsiders in economic development was assessed. Key indicators of economic, social and environmental development of the countries were selected to assess the relationships. The author singled out and substantiated the indicators of structural transformation, which are increasingly associated with coordination measures to achieve sustainable development of the countries. The research notes that low-income countries remain at risk of lagging behind developed countries, given the gap in the development of technological innovations. It has been proven that countries that have actively used the opportunities of international coordination to ensure sustainable socio-economic development have attracted all available opportunities to improve the technological level of their economies, both official development assistance and various other channels of preferential funding. The author proposed scenarios for the development of global coordination, in particular such as: proactive (horizontal nature of coordination interaction, awareness of the importance of coordination of sustainable development by the governments, modernization of the world institutional architecture), inert scenario (vertical nature of coordination interaction, strengthening of the role of international organizations, downward nature of coordination initiatives, change of leaders of the global influence). The author highlighted the shortcomings of coordination, both at the global level and the problems that international organizations deal with in making coordinated decisions. In order to increase the effectiveness of global coordination efforts at the global level, recommendations were provided regarding coordination levels, decisions of international organizations, fiscal stimulus and innovation, regularity of the coordination process with clearly defined roles, compliance with symmetrical commitments of each party to the coordination agreement. Proposals were made on the main priorities of Ukraine's economic development strategy. Диссертация посвящена комплексному исследованию сущности глобальной координации стратегий экономического развития, идентификации ее основных детерминант, оценке новейших тенденций координации на различных уровнях глобальной экономики, расчета ее эффективности и обоснованию разработки стратегий устойчивого экономического развития стран в контексте использования преимуществ координации. В работе был упорядочен понятийный аппарат относительно термина «координация». Автором проведена систематизация и классификация институциональной архитектуры системы глобальной координации. Проанализированы показатели структурной трансформации таких стран как Кения, Узбекистан, Украина, Аргентина, Польша, Испания, Канада, Швейцария. Автором обоснованы сценарии развития глобальной координации и определены тенденции координационной роли существующих глобальных институтов, особенности и направления координации. Даны рекомендации и предложения по основным приоритетам стратегии экономического развития Украины для повышения эффективности глобальных инструментов координации.
 • Item
  Глобальна координація стратегій економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-19) Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович; Гальперіна, Любов Павлівна
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності глобальної координації стратегій економічного розвитку, ідентифікації її основних детермінант, оцінці новітніх тенденцій координації на різних рівнях глобальної економіки, розрахунку її ефективності та обґрунтуванню розробки стратегій сталого економічного розвитку країн у контексті використання переваг координації. У роботі був упорядкований понятійний апарат стосовно терміну «координація». Автором проведена систематизація та класифікація інституціональної архітектури системи глобальної координації. Проаналізовано показники структурної трансформації таких країн як Кенія, Узбекистан, Україна, Аргентина, Польща, Іспанія, Канада, Швейцарія. Автором обґрунтовані сценарії розвитку глобальної координації та визначені тенденції координаційної ролі існуючих глобальних інституцій, особливості та напрямки координації. Надані рекомендації та пропозиції щодо основних пріоритетів стратегії економічного розвитку України задля підвищення ефективності глобальних інструментів координації. The dissertation is devoted to a comprehensive study of global coordination of economic development strategies, identification of its main determinants, assessment of the latest trends in coordination at different levels of the global economy, calculation of its effectiveness and justification of sustainable economic development strategies. The conceptual apparatus concerning the term "coordination" was systematized in the work and the development of the theory of coordination was periodized. The author's interpretation of the content of global coordination of economic development strategies as a process of voluntary coordination of economic development strategies and plans at the national, regional and global levels in the conditions of uncertainty and turbulence of the global environment, which together creates a synergistic effect in solving global problems humanity was given. The study also presents the hierarchy of global coordination and its levels such as information exchange, mutually agreed policies and joint action. An analysis of the reasons for the increasing role of coordination as a new tool after the transition of countries to flexible exchange rates in the first half of the 70's was conducted. It is noted that the key reasons for that can be considered external uncertainty, loss of decision-making capacity within the country and the economic indicators of industrialized countries after the recession of 1974-1975. The author systematizes and classifies the institutional architecture of the global coordination system on the basis of specialization (strategy vectors) of its key agents and identifies hierarchical levels of implementation of coordination policies. A scheme of institutional global coordination interaction was proposed and problems that hinder the effective functioning of global coordination were researched and systematized. Cases from countries such as Kenya, Uzbekistan, Ukraine, Argentina, Poland, Spain, Canada, Switzerland were selected and studied for the dissertation research to analyze the trends of global coordination of economic development strategies. The author also studied the comprehensive coordination of sustainable development strategies at the regional level on the examples of the European Union, the Southern Common Market, the North American Free Trade Agreement, the Common Market of East and South Africa, the Organization for Economic Cooperation. A global coordinated effort to bridge the gap between leaders and outsiders in economic development was assessed. Key indicators of economic, social and environmental development of the countries were selected to assess the relationships. The author singled out and substantiated the indicators of structural transformation, which are increasingly associated with coordination measures to achieve sustainable development of the countries. The research notes that low-income countries remain at risk of lagging behind developed countries, given the gap in the development of technological innovations. It has been proven that countries that have actively used the opportunities of international coordination to ensure sustainable socio-economic development have attracted all available opportunities to improve the technological level of their economies, both official development assistance and various other channels of preferential funding. The author proposed scenarios for the development of global coordination, in particular such as: proactive (horizontal nature of coordination interaction, awareness of the importance of coordination of sustainable development by the governments, modernization of the world institutional architecture), inert scenario (vertical nature of coordination interaction, strengthening of the role of international organizations, downward nature of coordination initiatives, change of leaders of the global influence). The author highlighted the shortcomings of coordination, both at the global level and the problems that international organizations deal with in making coordinated decisions. In order to increase the effectiveness of global coordination efforts at the global level, recommendations were provided regarding coordination levels, decisions of international organizations, fiscal stimulus and innovation, regularity of the coordination process with clearly defined roles, compliance with symmetrical commitments of each party to the coordination agreement. Proposals were made on the main priorities of Ukraine's economic development strategy. Диссертация посвящена комплексному исследованию сущности глобальной координации стратегий экономического развития, идентификации ее основных детерминант, оценке новейших тенденций координации на различных уровнях глобальной экономики, расчета ее эффективности и обоснованию разработки стратегий устойчивого экономического развития стран в контексте использования преимуществ координации. В работе был упорядочен понятийный аппарат относительно термина «координация». Автором проведена систематизация и классификация институциональной архитектуры системы глобальной координации. Проанализированы показатели структурной трансформации таких стран как Кения, Узбекистан, Украина, Аргентина, Польша, Испания, Канада, Швейцария. Автором обоснованы сценарии развития глобальной координации и определены тенденции координационной роли существующих глобальных институтов, особенности и направления координации. Даны рекомендации и предложения по основным приоритетам стратегии экономического развития Украины для повышения эффективности глобальных инструментов координации.
 • Item
  Імперативи глобальної трансформації університетської освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-08-30) Дворник, Ірина Вікторівна; Dvornyk, Iryna; Дворник, Ирина Викторовна; Каленюк, Ірина Сергіївна
  Досліджено імперативи трансформації вищої освіти в парадигмі постіндустріальної економіки знань. Визначено місію і пріоритетність функцій університетів різних типів в сучасному суспільстві, передумови, фактори і особливості їх цифрової трансформації. Здійснено компаративний аналіз діяльності університетів у структурі національних інноваційних систем, оцінено мотивації, масштаби та структурну динаміку інтернаціоналізації і глобалізації університетської освіти. Проілюстровано науково-освітній потенціал України та конкурентність вітчизняних університетів через призму світових рейтингів, запропоновано конкурентну модель їхнього розвитку у мікро-, макро- та глобальному науково-освітньому середовищі. Запропоновано конкурентну модель розвитку українських університетів у освітньому середовищі із врахуванням світових трендів і практик трансформації у форматі відкритих науки, освіти, інновацій, а також – ресурсних (фінансових, демографічних, міграційних) можливостей та обмежень. The imperatives of transformation in higher education in a paradigm of post industrial knowledge economy are being analyzed. The evolution of intellectual capital is being illustrated by means of, firstly identification and positioning in the institutional structure of the knowledge economy, intellectual economy, social and behavioral economy, creative and network economy in accordance to human, intellectual, social, creative and network capital, and secondly, separation of emotional, cultural and reputation capital. Mission and the priority of functions of various types of universities (educational, research, entrepreneur, classic, professional, corporate, governmental, private, mixed, traditional, virtual, combined) in modern society is being shown. Factors and peculiarities of the universities digital transformation as an non-alternative strategy of their further development caused by unprecedented ICT growth in business, regulatory practices, social communications; requirements of constantly digitalizing labor market; non-traditional way of thinking, life and professional values, formats and styles of behaviour of Z-generation; global growing interuniversity competition on mass condition and necessity of higher education economizing, is being analyzed. A comparative analysis of national innovative systems functioning, where the key role belongs to the universities as intellectual capital generators and innovation progress, is performed. We have estimated the motivations, factors, scopes, and structural dynamics of internationalization and globalization in higher education, their prerequisites being academic mobility, transnationalization, digitalization, liberalization of service trade, and migrational regimes). It has been demonstrated that as a result of digitally based informatization, professional standardization, cross-cultural unification, establishment of the world market, there happens an establishment of a global market for educational services with key actors here being world class research and for profit universities. We have proposed ways of identifying the most productive forms of commercialization of research and educational activities of universities in the concept of strategic partnership ‘science - business - education’ start-ups, venture funds, and enterprises, consortiums, centers for shared use databases, business consulting, mutual social projects. Along with an increase in sources and amount of financing, strengthening of the cooperation with business, improving the positive image and brand, we have demonstrated the possibilities for obtaining a network effect based on the realization of mutual intellectual property rights and establishment of network capital as a result of a cooperation between local, national, and global teams, partnerships, associations, communities. We have identified the determinants of effective strategies for quality assurance of higher education within the coordinates of inner and outer (global) systems and their monitoring, and evaluation (American Quality Award Malcom Baldrige, European Excellence Model EFQM) - innovativeness, resources availability, transparency, digital adaptivity. We have demonstrated the research and education potential of Ukraine through world ratings (human development, innovations, network readiness, economic freedom, easiness of doing business, perception of corruption and global competitiveness) and national higher education systems and universities (according to QS and THE). We have identified micro- and macro problems of development of national university education and proposed ways and measures of addressing them. We have proposed a competitive model for the development of Ukrainian universities in the educational environment taking into account world trends and practices of transformations in the format of open science, education, innovations, as well as - resource (financial, demographic, migrantional) possibilities and restrictions. We have identified the following organizational principles and factors of their international competitiveness: concentration of talents, academic quality, effective research and development, integration of scientific research and teaching, diversified financing, entrepreneurship motivation, behaviour and culture, developed education and research and entrepreneurship infrastructure.
 • Item
  Імперативи глобальної трансформації університетської освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-09-30) Дворник, Ірина Вікторівна; Dvornyk, Iryna; Дворник, Ирина Викторовна; Каленюк, Ірина Сергіївна
  Досліджено імперативи трансформації вищої освіти в парадигмі постіндустріальної економіки знань. Визначено місію і пріоритетність функцій університетів різних типів в сучасному суспільстві, передумови, фактори і особливості їх цифрової трансформації. Здійснено компаративний аналіз діяльностіуніверситетів у структурі національних інноваційних систем, оцінено мотивації, масштаби та структурну динаміку інтернаціоналізації і глобалізації університетської освіти. Проілюстровано науково-освітній потенціал України та конкурентність вітчизняних університетів через призму світових рейтингів, запропоновано конкурентну модель їхнього розвитку у мікро-, макро- та глобальному науково-освітньому середовищі. Запропоновано конкурентну модель розвитку українських університетів у освітньому середовищі із врахуванням світових трендів і практик трансформації у форматі відкритих науки, освіти, інновацій, а також – ресурсних (фінансових, демографічних, міграційних) можливостей та обмежень. The imperatives of transformation in higher education in a paradigm of post industrial knowledge economy are being analyzed. The evolution of intellectual capital is being illustrated by means of, firstly identification and positioning in the institutional structure of the knowledge economy, intellectual economy, social and behavioral economy, creative and network economy in accordance to human, intellectual, social, creative and network capital, and secondly, separation of emotional, cultural and reputation capital. Mission and the priority of functions of various types of universities (educational, research, entrepreneur, classic, professional, corporate, governmental, private, mixed, traditional, virtual, combined) in modern society is being shown. Factors and peculiarities of the universities digital transformation as an non-alternative strategy of their further development caused by unprecedented ICT growth in business, regulatory practices, social communications; requirements of constantly digitalizing labor market; non-traditional way of thinking, life and professional values, formats and styles of behaviour of Z-generation; global growing interuniversity competition on mass condition and necessity of higher education economizing, is being analyzed. A comparative analysis of national innovative systems functioning, where the key role belongs to the universities as intellectual capital generators and innovation progress, is performed. We have estimated the motivations, factors, scopes, and structural dynamics of internationalization and globalization in higher education, their prerequisites being academic mobility, transnationalization, digitalization, liberalization of service trade, and migrational regimes). It has been demonstrated that as a result of digitally based informatization, professional standardization, cross-cultural unification, establishment of the world market, there happens an establishment of a global market for educational services with key actors here being world class research and for profit universities. We have proposed ways of identifying the most productive forms of commercialization of research and educational activities of universities in the concept of strategic partnership ‘science - business - education’ start-ups, venture funds, and enterprises, consortiums, centers for shared use databases, business consulting, mutual social projects. Along with an increase in sources and amount of financing, strengthening of the cooperation with business, improving the positive image and brand, we have demonstrated the possibilities for obtaining a network effect based on the realization of mutual intellectual property rights and establishment of network capital as a result of a cooperation between local, national, and global teams, partnerships, associations, communities. We have identified the determinants of effective strategies for quality assurance of higher education within the coordinates of inner and outer (global) systems and their monitoring, and evaluation (American Quality Award Malcom Baldrige, European Excellence Model EFQM) - innovativeness, resources availability, transparency, digital adaptivity. We have demonstrated the research and education potential of Ukraine through world ratings (human development, innovations, network readiness, economic freedom, easiness of doing business, perception of corruption and global competitiveness) and national higher education systems and universities (according to QS and THE). We have identified micro- and macro problems of development of national university education and proposed ways and measures of addressing them. We have proposed a competitive model for the development of Ukrainian universities in the educational environment taking into account world trends and practices of transformations in the format of open science, education, innovations, as well as - resource (financial, demographic, migrantional) possibilities and restrictions. We have identified the following organizational principles and factors of their international competitiveness: concentration of talents, academic quality, effective research and development, integration of scientific research and teaching, diversified financing, entrepreneurship motivation, behaviour and culture, developed education and research and entrepreneurship infrastructure.
 • Item
  Міжнародні корпоративні стратегії та бізнес-моделі в будівельній індустрії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-24) Сидоренко, Олександр Михайлович; Sydorenko, Oleksandr; Сидоренко, Александр Михайлович; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна
  Дисертація присвячена дослідженню процесів модифікації стратегій і бізнес-моделей транснаціональних будівельних корпорацій в умовах глобальних трендів і викликів. Виявлено сутнісні ознаки й особливості будівництва, показано його інтегративну роль в економічному зростанні і розвитку, визначено економічні, соціальні та цивілізаційні функції, геоекономічні фактори розвитку. Досліджено специфіку технологізації будівельної індустрії у парадигму промислової революції 4.0, тренди і моделі її цифрової трансформації. Здійснено аналіз мотивацій і форм інтернаціоналізації будівельних компаній, процесів транснаціоналізації будівельної індустрії. Значну увагу приділено дослідженню інституційно-регулятивної і організаційної специфік європейського будівельного бізнесу. Розкрито передумови формування, системні риси, функції та принципи функціонування глобального ринку будівельних послуг. Охарактеризовано інноваційні стратегії та бізнес-моделі будівельних ТНК, оцінено потенціал, виявлено проблеми й обґрунтовано напрями інтеграції українських компаній в європейський ринок будівельних послуг. The thesis is focused on the research of the processes of modification of the strategies and business models of the transnational building corporations in the current conditions of the global challenges. The intrinsic features are brought to light, the economic, social, infrastructural, civilizational and cultural functions are determined and the peculiarities of the building as branch of the material production and business sphere are defined, as well as the building industry’s macroeconomic positioning in the modern market system is carried out. The integrative role of the building industry in the economic growth is shown, the influence of the geo-economics factors on its development is highlighted. The manifestations and specifics of the technology industry of the building industry in the paradigm of the Industrial Revolution 4.0 are analyzed. The main attention is paid to the analysis of the trends and models of the building business’ digital transformation, the assessment of the potential “smart” houses” and cities in the process of forming of the global platforms and networks. The motivations, forms, organizational peculiarities and levels of the building companies’ internationalization are analyzed, the specificity of the international management in the construction business is shown. The theoretical models and real processes of transnationalization of the building industry and the corresponding modification of the corporate management are described. The special attention is paid to the building industry in European Union, to the analysis of its scale, dynamics and competitiveness. The institutional, regulatory and organizational peculiarities of the European construction business are investigated. The internationalization level of the leading construction companies of the EU countries is shown, the key motivations and the market restrictions of their international expansion are revealed. The prerequisites of the formation, the features and functions of the global market of the building services are revealed. Its interrelation with the land markets, natural resources, real estate, investments, goods, services market as well as with labor, technologies and innovations markets is shown. It is substantiated that the principles of functioning of the global construction market should become the micro- and macroeconomic effectiveness, the social accessibility and humanitarian orientation, the resource-saving approach, the high technologies, networking and digital adaptability, the internal and international competitiveness of relations, the institutionality and regulatory transparency. The internal, regional and global factors, influencing the global market of construction market are systematized. The innovative strategies of the Transnational building corporations in the landscape of the global business integration are defined. The newest trends of modification of the corporate relations, business processes and models are shown. The competitive advantages of the consumer-oriented, breakthrough and creative strategies and models are illustrated. The scenarios of the digital transformation of the construction business are examined and the highly competitive potential of the Building Information Model is confirmed. The current state of development of the building and construction industry of Ukraine is assessed, its features and key macro- and microproblems are revealed. The potential of the Ukrainian construction industry is revealed and the trends of its integration into the European convergent, high-tech, energy-efficient, environmentally-oriented, institutionalized and standardized market of construction services through the organizational, structural and technological modernization and, above all, through the digital transformation with the consistent implementation in the national legal framework of European rules and standards, is substantiated. Диссертация посвящена исследованию процессов модификации стратегий и бизнес-моделей транснациональных строительных корпораций в условиях глобальных трендов и вызовов. Выявлены сущностные признаки и особенности строительства, показана их интегративная роль в экономическом росте и развитии, определены экономические, социальные и цивилизационные функции, геоэкономические факторы развития. Исследована специфика технологизации строительной индустрии в парадигму промышленной революции 4.0, тренды и модели ее цифровой трансформации. Осуществлен анализ мотиваций и форм интернационализации строительных компаний, процессов транснационализации строительной индустрии. Значительное внимание уделено исследованию институционно-регулятивной и организационной специфик европейского строительного бизнеса. Раскрыты предпосылки формирования, системные черты, функции и принципы функционирования глобального рынка строительных услуг. Охарактеризованы инновационные стратегии и бизнес-модели строительных ТНК, оценен потенциал, выявлены проблемы и обоснованы направления интеграции украинских компаний в европейский рынок строительных услуг.
 • Item
  Інноваційно-технологічні фактори глобального економічного прогресу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04-21) Бабич, Тетяна Олегівна; Babych, Tetiana; Бабич, Татьяна Олеговна; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна
  Дисертація присвячена дослідженню ключових засад і умов, ідентифікації механізмів та моделей взаємозв’язку інноваційно-технологічних факторів та глобального економічного прогресу, а також пошуку та науковому обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо успішного та ефективного позиціонування України на глобальному інноваційно-технологічному ринку. У роботі розкрито сутність та систематизовано понятійно-категоріальний апарат економічної глобалізації в процесі еволюції її парадигми. Охарактеризовано сучасні методики оцінювання економічного зростання та прогресу, проведено їх систематизацію та розроблено власний інтегративний індекс глобального економічного прогресу. Обґрунтовано провідну роль інноваційно-технологічного фактору глобального економічного прогресу, ідентифіковано його прогностичні сценарії. Визначено та концептуалізовано економічний формат зміни технологічних укладів. Оцінено сучасний стан та провідні тенденції розвитку глобального ринку технологій, узагальнено ефективні практики комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Охарактеризовано науково-технологічний потенціал України, виявлено проблеми його адаптації до нових вимог техноглобалізму. Обґрунтовано пріоритети інноваційного розвитку української економіки з концентрацією уваги на можливостях технологічної модернізації її агросектору. Здійснено компаративну оцінку світових практик інституалізації науково-технологічного розвитку та новітніх форм інноваційного підприємництва. Обгрунтовано необхідність створення в Україні чартерних та розумних міст. The thesis is devoted to the research of key principles and conditions, identification of mechanisms and models of interconnection of innovative technological factors and global economic progress, search and scientific substantiation of practical recommendations on the successful and effective positioning of Ukraine in the global innovation and technology market. The paper focuses on the essence of economic globalization as a prerequisite for the formation of a global economic system with the imperative of achieving global economic progress under conditions of permanent turbulence. The concepts of "global economic system" and "global economic progress" are defined. Economic growth is a measure of goods and services value over a certain period of time, and economic progress is a measure of welfare of people in society. Economic growth is the fundamental of the progress of all forms of social life. The global economic system is self-replicating at the level of productive forces, industrial relations and certain aspects of superstructural relations to the extent of compatibility of the composing national economies. The modern methods of estimating economic growth and progress are described and systematized, and the integrative index of global economic progress is developed. The study emphasizes that the new index should be expressed in international dollars, adjusted for purchasing power parity, use data collected by international organizations and available to all countries worldwide, broadly reflect actual modern improvements and give forecast for the future. The fundamental factors and the global economy development tendencies are studied. The model of global economic progress with new variables is conceptualized in the paper. It is mentioned that physical capital is displaced to the periphery of the economic system by a new unlimited resource – intellect and ideas. The ability to set and structure tasks is the most important skill for a person against the background of artificial intelligence distribution. In the context of globalization trends, the competitive success of countries is determined by the ability to develop personal, corporate and national human capital in a global competitive environment. Creation of a proper innovation climate, status and comfort form the preconditions for transformation and intellectual capital serving as a basis for the formation of creative capital in the post-industrial knowledge paradigm. The economic framework of technological changes has been defined and conceptualized. The study substantiates that in terms of economics the technological process is the result of a complex collective process of formation of a new development model facilitating the maximum effectiveness of business practices of various market agents and social progress. It is determined that acceleration of technological progress and strengthening of relations between scientific and technical revolutions caused by internationalization and globalization of research activities resulted in emergence of the first signs of technoglobalism as the process of merging technological systems into the global network of scientific knowledge and ideas, production and commercialization of innovative products back in the first half of the twentieth century. The current status and the global technology market development tendencies are evaluated. The initial results are allocated depending on the relationship between law, rules and innovations: regulation can hinder innovations by imposing the excessive burden on entrepreneurs; legislation and regulation can promote innovation, in particular by abandoning standards, privileges, or helping companies to develop new products and projects on a temporary or permanent basis; regulation may not have a direct impact on innovation and promote them only accidentally, since innovations often occur spontaneously. The potential and problems of adaptation of Ukraine's scientific and technological potential to the new techno-globalization requirements are described. The need of forming the National Agricultural Innovation System in Ukraine as one of the instruments of positioning in the global technology market is substantiated. The comparative estimation of the best world practices of institutionalization of innovation development is carried out. Analyzing the global innovation rankings, the author revealed a clear correlation between the cost of research and development, the level of economic development and the country's place in the global innovation market. The paper specifies that most professions will require the applicants to show completely new qualities and skills that have traditionally been demanded in other industries and were not considered key by 2020: ability to work with large quantities of data and analyze them, visualization and presentation of decisions, development and algorithmization of tasks. The latest forms of innovative entrepreneurship are explored. Sharing economy is a social and economic system based on exchange and sharing of resources and including the following kinds of business: joint production, creation, distribution, trade, consumption of goods and services. The declarative character of importance of development of innovative entrepreneurship in Ukraine is shown. The thesis proposes creation of a charter city in Ukraine as a working mechanism for achieving accelerated innovation development within the framework of implementation of the sustainable economic growth policy. The charter city can become the basis for building the National Innovation System, by encouraging exchange and transfer of knowledge and successful international practices. Диссертация посвящена исследованию ключевых принципов и условий, идентификации механизмов и моделей взаимосвязи инновационно-технологических факторов и глобального экономического прогресса, а также поиска и научному обоснованию практических рекомендаций по успешной и эффективной позиционирования Украины на глобальном инновационно-технологическом рынке. В работе раскрыта сущность и систематизирован понятийно-категориальный аппарат экономической глобализации в процессе эволюции ее парадигмы. Охарактеризованы современные методики оценки экономического роста и прогресса, проведено их систематизацию и разработан собственный интегративный индекс глобального экономического прогресса. Обоснованно ведущую роль инновационно-технологического фактора глобального экономического прогресса, идентифицировано его прогностические сценарии. Определен и концептуализован экономический формат смены технологических укладов. Оценено современное состояние и основные тенденции развития глобального рынка технологий, обобщенно эффективные практики коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Охарактеризованы научно-технологический потенциал Украины, выявлены проблемы его адаптации к новым требованиям техноглобализма. Обосновано приоритеты инновационного развития украинской экономики с концентрацией внимания на возможностях модернизации ее агросектора. Осуществлена компаративная оценка мировых практик институализации научно-технологического развития и новейших форм инновационного предпринимательства. Обоснована необходимость создания в Украине чартерных и умных городов.