Show simple item record

dc.contributor.authorКондратюк, Сергій Якович
dc.contributor.authorKondratiuk, Sergiy
dc.date.accessioned2015-06-30T13:13:54Z
dc.date.available2015-06-30T13:13:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationКондратюк С. Я. Санація бюджетного сектора держави і місцевого самоврядування / С. Я. Кондратюк // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колект. монографія / [С. Я. Кондратюк та ін.] ; за ред.: О. О. Непочатенко ; Уман. нац. ун-т садівництва, ф-т екон. і підприємництва. – Умань : Сочінський, 2015. – С. 226–235.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/8219
dc.description.abstractРозкрито основні напрями санації бюджетного сектора в Україні, задля стабільності виконання бюджетів, підвищення національної фінансової безпеки і формування сприятливих умов стійкого економічного зростання. Запропоновано підвищити ефективність і раціоналізацію бюджетних видатків та найповніше втілити заходи із організації бюджетного процесу зорієнтованого на результат, реструктуризації бюджетної мережі, вдосконалення системи управління інвестиціями державного бюджету.uk
dc.description.abstractThe basic directions of budgetary sanitation sector in Ukraine, to the stability of budget execution, increase national financial security and creating an enabling environment for sustainable economic growth. An increase efficiency and rationalization of expenditure, and fully implement measures of organization of budget process result-oriented, restructuring of the budget network, improvement of the investment management of the state budgetuk
dc.description.abstractРаскрыты основные направления санации бюджетного сектора в Украине, для стабильности исполнения бюджетов, повышение национальной финансовой безопасности и формирования благоприятных условий устойчивого экономического роста. Предложено повысить эффективность и рационализацию бюджетных расходов и полно воплотить мероприятия по организации бюджетного процесса ориентированного на результат, реструктуризации бюджетной сети, совершенствование системы управления инвестициями государственного бюджета.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherУманський національний університет садівництваuk
dc.subjectсанація бюджетного сектораuk
dc.subjectраціональні бюджетні видаткиuk
dc.subjectреструктуризація бюджетної мережіuk
dc.subjectсанація бюджетних установuk
dc.subjectrehabilitation of the budget sectoruk
dc.subjectrational budget expendituresuk
dc.subjectrestructuring budget networkuk
dc.subjectrehabilitation institutionsuk
dc.subjectбюджетного сектораuk
dc.subjectрациональные бюджетные расходыuk
dc.subjectреструктуризация бюджетной сетиuk
dc.subjectсанация бюджетных учрежденийuk
dc.titleСанація бюджетного сектора держави і місцевого самоврядуванняuk
dc.title.alternativeRehabilitation of sector budget state and local governmentsuk
dc.typeBook chapteruk
dc.subject.bbk65.9(4Укр)32uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record