Кафедра фiнансiв імені Віктора Федосова

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1140
 • Item
  Взаємовідносини держави та платників податків у контексті реформування податкової системи України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Барановський, Б.; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна
 • Item
  Боргова політика в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Тітова, С.; Топіліна, О.; Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliia; Бенч, Лилия Ярославовна
 • Item
  Позитивні та негативні наслідки фіскальної децентралізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Сарнецька, Я.
 • Item
  Краудфантинг як альтернативне джерело фінансового забезпечення галузі освіти в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Мельничук, К.; Молчанова, О.; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна
 • Item
  Діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів в процесі реформування пенсійної системи України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Левченко, Катерина Михайлівна; Levchenko, Kateryna; Левченко, Екатерина Михайловна
 • Item
  Проблеми державного фінансування дошкільної освіти в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Курило, Олена Володимирівна; Kurylo, Olena; Курило, Елена Владимировна; Шмуратова, К.
 • Item
  Податок на доходи фізичних осіб в Україні: виклики сьогодення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Капітан, Л.; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна
 • Item
  Тіньова зайнятість населення України: тенденції та можливості протидії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Гоголєва, К.; Сандул, В.; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна
 • Item
  Економіко-правове регулювання процедур банкрутства: оцінка змін
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Верба, П.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olha; Островская, Ольга Анатольевна
 • Item
  Міський пасажирський транспорт в Україні: сучасний стан та проблематика
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10-30) Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич
 • Item
  Фіскальний ефект податку на доходи фізичних осіб в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Басюк, Т. В.; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна
 • Item
  Fiscal solvency and fiscal limitations under economic crisis and recovery: an empirical approach of Ukraine
  (LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives», 2023) Kotina, Hanna; Котіна, Ганна Михайлівна; Котина, Анна Михайловна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайлівна; Степура, Марина Михайловна; Kornieva, Anastasiia; Корнєва, Анастасія Олександрівна; Корнева, Анастасия Александровна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадіївна; Славкова, Алла Аркадьевна
  The challenges of crisis phenomena can lead to a radical transformation in the stance of public finance and affect the opportunities for economic development. Since the instruments of fiscal adjustment directly determine the solvency and stability of public finances, in these conditions they require special attention. The purpose of the paper is to investigate and assess the correspondence between fiscal solvency, fiscal limitations, and socioeconomic development of Ukraine in a crisis and recovery policy based on compliance with fiscal rules. Empirical studies have not revealed a strong direct correspondence between fiscal solvency, debt security, and socioeconomic development. But at the same time, the implementation or approaching the implementation of fiscal rules has a positive effect on the level of socio-economic development only in conditions of macroeconomic stability, therefore, in a crisis, it is very important not to tighten fiscal rules too early. However, data from the post-crisis policy of Ukraine (2011, 2015, 2021) indicate that incentive measures were prematurely curtailed.
 • Item
  Інноваційний аспект публічного бюджетування ЗВО
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна
 • Item
  Євроінтеграційні перетворення територіальних підвалин бюджетного устрою України
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Кондратюк, Сергій Якович; Kondratiuk, Serhii; Кондратюк, Сергей Яковлевич; Кондратюк, І. С.
 • Item
  Роль податкового контролю в боротьбі з податковим шахрайством та ухиленням від сплати податків
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Лісневська, Д. Ю.; Lisnevska, D.; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна
  Метою даної роботи є дослідження ролі податкового контролю в боротьбі з податковим шахрайством та ухиленням від сплати податків, а також визначення дієвих заходів для забезпечення ефективного податкового контролю в Україні. У статті виділено сутність та мету податкового контролю, проведено аналіз статистичних даних щодо податкових надходжень та податкового боргу в Україні за 2017–2022 рр., досліджено в динаміці результати здійснення документальних податкових перевірок та фактичного податкового контролю в Україні за 2017–2021 рр., визначено основні проблеми проведення податкового контролю в Україні та запропоновано напрями їх вирішення. У загальному, вдосконалення податкового контролю повинно забезпечити більш точний та ефективний контроль за дотриманням податкового законодавства, що в свою чергу позитивно позначиться на фінансовому стані держави та забезпечить рівні умови для всіх платників податків. The purpose of this paper is to examine the role of tax control in the fight against tax fraud and tax evasion, and to identify effective measures to ensure efficient tax control in Ukraine. Recent studies and publications show that tax control is important for ensuring the financial stability of the state and ensuring fairness in the tax system. Currently, the effectiveness of tax control and its role in the fight against tax fraud and tax evasion remains a challenge. In particular, the lack of effective control mechanisms and insufficient resources in government agencies may lead to an increase in tax evasion. In addition, there are problems with transparency and accessibility of information on tax audits, which limits the possibility of public control and contributes to the spread of corruption in this area. The article emphasizes the essence and purpose of tax control, which is to ensure proper implementation of the state fiscal policy, increase the amount of tax revenues to the budget and maintain tax discipline among taxpayers and tax agents. The article analyzes the statistical data on tax revenues and tax debt in Ukraine for 2017–2022. Based on this information, it can be concluded that tax debt is a serious threat to the economic and financial security of the State. The lack of effective mechanisms of interaction between the State and tax and fee payers, as well as the practice of writing off and restructuring tax arrears by the State, lead to an increase in tax debt. The article analyzes the dynamics of the results of documentary tax audits and actual tax control in Ukraine for 2017–2021. Ineffective activities of tax authorities in collecting arrears of additional amounts of monetary liabilities as a result of control measures negatively affect the revenues to the country’s budget and lead to an annual increase in the amount of taxpayers’ tax debt. The article highlights the main problems of tax control in Ukraine and suggests ways to solve them. In general, improvement of tax control should ensure more accurate and effective control over compliance with tax legislation, which in turn will have a positive impact on the financial condition of the state and ensure equal conditions for all taxpayers.
 • Item
  Непрямі податки: фіскальна ефективність в Україні та зарубіжних країнах
  (NGO European Scientific Platform, 2023-05-12) Росоха, Ольга Василівна; Rosokha, Olha; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна
  У статті проаналізовано непрямі податки та їх фіскальну ефективність. Розглянуто питому вагу непрямих податків у структурі ВВП. Визначено основні чинники, що впливають на фіскальну ефективність непрямих податків. Розглянуто світовий досвід оподаткування товарів на споживання та перерозподіл їх через бюджет. Виявлено основні причини недостатньої ефективності непрямих податків в Україні. Запропоновано напрями покращення механізмів справляння та адміністрування непрямих податків.
 • Item
  Податкове навантаження на доходи фізичних осіб та його вплив на споживчий попит в Україні
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013) Кондратенко, Мирослава Борисівна; Kondratenko, Myroslava; Кондратенко, Мирослава Борисовна
  Досліджено динаміку податкового навантаження на фізичних осіб в Україні. На основі кореляційного аналізу встановлено взаємозв’язок між податковим навантаженням і кінцевими споживчими витратами населення, виявлено вплив податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску на динаміку доходів громадян. In the article the author analyses the dynamic of tax burden for individual persons in Ukraine. On the basis of the correlative analysis the interrelation between the tax burden and final consumption expenditure of the population, the effects of income tax for individuals and single social contribution on the dynamics of income.
 • Item
  Систематизація наукових підходів до розкриття змісту поняття «податкове навантаження»
  (Національний університет «Острозька академія», 2013) Кондратенко, Мирослава Борисівна; Kondratenko, Myroslava; Кондратенко, Мирослава Борисовна
  У статті проаналізовано та систематизовано підходи до розкриття змісту дефініції "податкове навантаження". Виділено уніфікований підхід до визначення цього поняття, враховуючи його практичну доцільність. The article analyzes апd systematic approach to the disclosure of the сопtепt of the definition "tax burdеп". Allocated а unіfіеd approach to the definition of this соnсерt, given its practicality. В статье проанализированы и систематизированы подходы к раскрытию сущности дефиниции "налоговая нагрузка". Выделено унифицированный подход к определению данного понятия, учитывая его практическую целесообразность.
 • Item
  Податок на процентні доходи фізичних осіб за депозитами та його вплив на розподіл податкового навантаження в Україні
  (Інститут суспільної трансформації, 2013) Кондратенко, Мирослава Борисівна; Kondratenko, Myroslava; Кондратенко, Мирослава Борисовна
  У статті проаналізовано доцільність запровадження податку на процентні доходи фізичних осіб від депозитних рахунків в Україні. Доведено, що оподаткування процентних доходів фізичних осіб від депозитів компенсуватиме втрати бюджету внаслідок ухилення від оподаткування доходів. Розроблено диференційований підхід до встановлення ставок податку залежно від обсягу доходу. Враховуючи нерівномірний розподіл доходів, запропоновано звільнити від оподаткування відсотки, що припадають на незначні суми вкладів. Обґрунтовано необхідність збільшення податкового навантаження на нетрудові доходи заможних верств населення. The author analyses the advisability of introducing tax on interest for individuals’ deposit accounts in Ukraine. It is proven that the suggested tax will compensate for budget losses caused by tax evasion. The author proposes differentiated tax rates in accordance with individuals’ income. Basic tax rate on interest on deposits should not be lower than the basic tax rate on income received in the form of wages. As long as income is not equal for everyone, it is proposed to exempt minor deposits from taxation. In addition, the annual establishment of non-taxable amount on deposit should be done in accordance with the growth rate of personal income and the stability of banking system. This will compensate individuals’ financial risks and stimulate savings on bank deposits. Also the author justifies the necessity of increasing taxes on unearned income of wealthier segments of the population. В статье проанализирована целесообразность введения налога на процентные доходы физических лиц от депозитных счетов в Украине. Доказано, что налогообложение процентных доходов физических лиц от депозитов будет компенсировать потери бюджета вследствие уклонения от налогообложения доходов. Разработан дифференцированный подход к установлению ставок налога в зависимости от объема дохода. Учитывая неравномерное распределение доходов, предложено освободить от налогообложения проценты, которые приходятся на незначительные суммы вкладов. Обоснована необходимость увеличения налоговой нагрузки на нетрудовые доходы состоятельных слоев населения.
 • Item
  Розподіл податкового навантаження на фізичних осіб в Україні та напрями його оптимізації
  (ВНЗ «Національна академія управління», 2014) Кондратенко, Мирослава Борисівна; Kondratenko, Myroslava; Кондратенко, Мирослава Борисовна
  У статті узагальнено підходи до розподілу податкового навантаження, досліджено характер розподілу доходів та податкового навантаження на фізичних осіб в Україні. Обґрунтовано напрями зміщення податкового навантаження у бік оподаткування майна та нетрудових доходів. The article summarizes the approaches to the principles of tax burden distribution and investigates the distribution of income and tax burden upon individuals in Ukraine. The ways to shift the tax burden towards property tax and unearned income tax are substantiated. В статье обобщены подходы к распределению налоговой нагрузки, исследован характер распределения доходов и налоговой нагрузки на физических лиц в Украине. Обоснованы направления смещения налоговой нагрузки в сторону налогообложения имущества и нетрудовых доходов.