Show simple item record

dc.contributor.authorПалесіка, Ірина Володимирівна
dc.date.accessioned2015-07-07T10:50:51Z
dc.date.available2015-07-07T10:50:51Z
dc.date.issued2015-03-05
dc.identifier.citationПалесіка І. В. Формування навичок письма шляхом використання новітніх інформаційних технологій на середньому етапі навчання англійської мови / І. В. Палесіка // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 601–609.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/8416
dc.description.abstractУ статті розглянуто способи формування писемних навичок учнів засобами інформаційно-комунікативних технологій. Проаналізовано досвід з питання, подано практичні поради щодо використання мультимедіа та засобів мережі Інтернет для вдосконалення та інтенсифікації навчання письма на різних етапах вивчення іноземної мови.uk
dc.description.abstractThe article deals with the means of developing students’ writing skills by using information and communication technologies. The article gives the analyses of modern approaches in teaching writing and gives advice in the field of using ICT (multimedia, the Internet and educational software) for improving students’ writing skills in different stages of foreign language learning.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены способы формирования письменных навыков учащихся средствами информационно-коммуникативных технологий. В статье проанализирован опыт по этому вопросу, представлены практические советы по использованию мультимедиа и средств сети Интернет для совершенствования и интенсификации обучения письму на разных этапах изучения иностранного языка.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectписьмоuk
dc.subjectписемне мовленняuk
dc.subjectетапи вивчення іноземної мовиuk
dc.subjectмультимедіаuk
dc.subjectІнтернетuk
dc.subjectпрограмне забезпеченняuk
dc.subjectінформаційно-комунікативні технологіїuk
dc.subjectwritinguk
dc.subjectwriting skillsuk
dc.subjectcommunicationuk
dc.subjectstages of learning foreign languagesuk
dc.subjectmultimediauk
dc.subjectInternetuk
dc.subjectsoftwareuk
dc.subjectICTuk
dc.subjectписьмоuk
dc.subjectписьменная речьuk
dc.subjectэтапы изучения иностранного языкаuk
dc.subjectмультимедиаuk
dc.subjectИнтернетuk
dc.subjectпрограммное обеспечениеuk
dc.subjectинформационнокоммуникативные технологииuk
dc.titleФормування навичок письма шляхом використання новітніх інформаційних технологій на середньому етапі навчання англійської мовиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc37;091.3-057.87:811.111’271:004uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record