Show simple item record

dc.contributor.authorЩукіна, Емма Іванівна
dc.date.accessioned2015-07-07T12:40:20Z
dc.date.available2015-07-07T12:40:20Z
dc.date.issued2015-03-05
dc.identifier.citationЩукіна Е. І. Теорія і практика використання відеофонограми для формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей / Е. І. Щукіна // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 650–655.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/8427
dc.description.abstractРозглянуто теоретичні та практичні засади використання відеофонограми у навчанні англійської мови для професійного спілкування студентів немовних спеціальностей. Обговорено основні шляхи та переваги такого використання та основні практичні підходи щодо реалізації цих шляхів у навчальному процесі.uk
dc.description.abstractThe article deals with theoretical and practical issues of using videophonogram in teaching English for professional communication to students who major in non-linguistic specialties. The principal ways and advantages of using videophonogram are discussed and the principal approaches to practical implementation are analyzed.uk
dc.description.abstractРассмотрены теоретические и практические основы использования видеофонограми в обучении английскому языку для профессионального общения студентов неязыковых специальностей. Обсуждены основные пути и преимущества такого использования и основные практические подходы к реализации этих путей в учебном процессе.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectіншомовне спілкуванняuk
dc.subjectкомунікативні мовні компетенціїuk
dc.subjectаудитивна та візуальна інформаціяuk
dc.subjectвідеофонограмаuk
dc.subjectcommunicative language competenceuk
dc.subjectaudio and visual informationuk
dc.subjectvideophonogramuk
dc.subjectиноязычное общениеuk
dc.subjectкоммуникативные языковые компетенцииuk
dc.subjectаудитивная и визуальная информацияuk
dc.subjectвидеофонограммаuk
dc.titleТеорія і практика використання відеофонограми для формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностейuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc(81’243+378.147):004.774uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record