Show simple item record

dc.contributor.authorЗапаранюк, Т. В.uk
dc.contributor.authorZaparanyuk, T.en
dc.date.accessioned2011-12-17T11:34:07Zen
dc.date.available2011-12-17T11:34:07Zen
dc.date.issued2011-02-07
dc.identifier.citationЗапаранюк Т. В. Концептуальні засади реалізації монетарної політики в умовах відкритості національної економіки / Т. В. Запаранюк // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 59–67.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/913en
dc.description.abstractУ статті розглянуто негативну дію факторів зовнішнього впливу на реалізацію монетарної політики центрального банку, визначено напрями оптимізації основних інструментів грошово-кредитного регулювання економіки в умовах світової фінансової кризи.uk
dc.description.abstractIn the article the negative affecting of factors of external influence on realization of monetary policy of central bank is examined, directions of optimization of basic instruments of monetary regulation of economy are determined in the conditions of world financial crisis.en
dc.description.abstractВ статье рассматривается негативное воздействие факторов внешнего влияния на реализацию монетарной политики центрального банка, определяются направления оптимизации основных инструментов денежно-кредитного регулирования экономики в условиях мирового финансового кризиса.ru
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмонетарна політикаuk
dc.subjectцентральний банкuk
dc.subjectрефінансуванняuk
dc.subjectобов’язкові резервиuk
dc.subjectпроцентна ставкаuk
dc.subjectфінансова кризаuk
dc.subjectmonetary policyen
dc.subjectcentral banken
dc.subjectrefundingen
dc.subjectrequired reservesen
dc.subjectinterest rateen
dc.subjectfinancial crisisen
dc.subjectмонетарная политикаru
dc.subjectцентральный банкru
dc.subjectрефинансированиеru
dc.subjectобязательные резервыru
dc.subjectпроцентная ставкаru
dc.subjectфинансовый кризисru
dc.titleКонцептуальні засади реалізації монетарної політики в умовах відкритості національної економікиuk
dc.title.alternativeConceptual bases of realization of monetary policy in the conditions of openness of national economyen
dc.typeArticleen
dc.subject.udc336.71uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record