Видання присвячується теоретико-методологічним та прикладним аспектам дослідження соціально-трудових відносин. Широко висвітлюються проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин; основні питання, нові виклики і тенденції розвитку соціальної політики України; компенсаційна політика в системі соціально-трудових відносин на макрорівні; проблеми, індикатори та механізм регулювання процесів соціалізації ринку праці в Україні; діалектика розвитку гнучких форм зайнятості; дослідження стану і визначення напрямів забезпечення процесів інтелектуалізації трудового потенціалу. Розвиваються сучасні підходи до управління персоналом, управління знаннями на макро- та макрорівнях, напрями трансформації функцій служби персоналу та ін. Дане видання є некомерційним і призначене для широкого кола фахівців.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Соціальне партнерство в забезпеченні гідної оплати праці 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, Tetiana; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена питанням розвитку соціального партнерства в процесі забезпечення гідної оплати праці працівників. Висвітлено перспективи розвитку інституту соціального партнерства в контексті імплементації концепції ...
 • Оцінювання ризиків соціально-економічної незахищеності зайнятих в умовах структурних трансформацій сучасного ринку праці 

  Новікова, Ольга Ф.; Novikova, Olga; Шамілева, Лариса Л.; Shamileva, Larisa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В статті систематизовані основні чинники посилення соціально-економічної незахищеності зайнятого населення в умовах структурних трансформацій, які відбуваються на сучасному ринку праці. Вони пов’язані з неефективною ...
 • Цифрова трансформація та нові бізнес-моделі як детермінанти формування економіки нестандартної зайнятості 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  За розгортання Четвертої промислової революції та формування нового технологічного базису – “Індустрії 4.0” – відбувається динамічна різновекторна трансформація провідних інститутів економіки та суспільства, нового формату ...
 • Діалог зі стейкхолдерами як інструмент забезпечення стійкості бізнес-організації 

  Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено концептуальні засади та значущість діалогу зі стейкхолдерами для успішного функціонування бізнес-організації, її розвитку, забезпечення конкурентних переваг, стійкості, зростанню бренду та іміджу. ...
 • Ways and characteristics of employee motivation in modern conditions 

  Gechbaia, Badri; Гечбая, Бадрі; Tchilaia, Nino; Тхілая, Ніно; Goletiani, Ketevan; Голетяні, Кетеван; Muskudiani, Zurab (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  An effective human resource management system is a crucial factor for all organizations and institutions. In the light of modern development, it is obvious that improving the quality of service and gaining public trust ...
 • Особливості мотивації персоналу малих підприємств харчової промисловості 

  Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Irina; Петрова, Ирина Леонидовна; Албдране, Мохамед; Albdrane, Mohamed (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Провідною силою успішного управління людськими ресурсами є обгрунтована система мотивації, яка може суттєво підвищити ефективність роботи співробітників і компаній. Однак існують істотні відмінності в мотивації персогалу ...
 • Забезпечення конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин на засадах соціального діалогу та соціальної відповідальності 

  Панькова, Оксана Володимирівна; Pankova, Oksana; Панькова, Оксана Владимировна; Касперович, Олександр Юрійович; Kasperovych, Oleksandr; Іщенко, Олександр Вікторович; Ishchenko, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження проблем взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин (СТВ) на основі оцінки стану та динаміки змін основних чинників, що впливають на неї (на основі соціологічних досліджень ...
 • Соціальний потенціал промисловості як домінантний чинник досягнення економічної стійкості 

  Несвіт, Костянтин В.; Nesvit, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В статті розглянуто трансформацію ролі соціального потенціалу промисловості як визначального чинника стійкості в новій економіці, науково обґрунтовано соціальні джерела та функціональні фактори впливу. Досліджено ...
 • Модернізація державної політики ринку праці як фактор подолання соціально-економічної кризи в Україні 

  Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yurii; Маршавин, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Актуальність теми дослідження визначається необхідністю подолання кризи ринку праці України на засадах збалансованості державної політики зайнятості з іншими напрямами соціально-економічної політики, скоординованого ...
 • Гендерна диференціація оплати праці в Україні 

  Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Не зважаючи на наявність численної кількості нормативно-правових документів, котрі стосуються гендерних питань, в Україні й досі існує проблема забезпечення рівних прав чоловіків та жінок. Статтю присвячено висвітленню ...
 • Професійні стандарти з управління персоналом: розроблення і впровадження в Україні 

  Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Трансформація сучасного ринку праці, розвиток ринку освітніх послуг та зміни безпосередньо самої сфери реалізації функції управління персоналом супроводжуються рядом проблем, вирішенню яких сприятиме впровадження в Україні ...
 • Соціальний капітал бізнес-організацій: сучасні тренди та тенденції 

  Гриненко, Анатолій Михайлович; Hrynenko, Anatolii; Гриненко, Анатолий Михайлович; Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено сучасний стан, тренди та проблематику формування і розвитку соціального капіталу українських бізнес-організацій. Обґрунтовано ключову роль соціального капіталу у процесах економічної та фінансової ...
 • Інтеграція осіб з інвалідністю до ринку праці 

  Горемикіна, Юлія В.; Horemykina, Yuliia; Котенко, Тетяна М.; Kotenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглядаються питання інтеграції осіб з інвалідністю до ринку праці, базуючись на прикладах досвіду країн ЄС та України. Виділено чотири основні складові політики інтеграції осіб з інвалідністю до ринку праці, ...
 • Обґрунтування факторів впливу на рівень зайнятості в транспортній галузі України 

  Смачило, Валентина Володимирівна; Smachylo, Valentyna; Калініченко, Людмила Л.; Kalinіchenko, Liudmila; Аршава, Олена О.; Arshava, Elena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Тренди та проблеми національного ринку праці проектуються на різні галузі економіки, доповнюючись специфічними рисами, що обумовлені особливостями тієї чи іншої галузі. Особливої актуальності формування кадрового потенціалу ...
 • Аналіз стану людської безпеки в Україні у регіональному розрізі 

  Назарова, Галина В.; Nazarova, Galyna; Дем’яненко, А. А.; Demianenko, Alina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено теоретичні аспекти формування концепції людської безпеки, її особливості, основні напрями розвитку та аспекти. На основі систематизації наукових джерел; і узагальнюючи досвід вчених, присвячений ...
 • Удосконалення управління проблемами соціально-трудових відносин як одного із напрямів розвитку економіки 

  Михальченко, Ганна. Г.; Mуkhalchenko, Hanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розглянуто основні проблеми управління соціально-трудовими відносинами, які є нагальними для розвитку економіки. Автором доведено актуальність дослідження відповідно до намагань України наблизитися до європейських ...
 • Довіра як інститут у дзеркалі нових можливостей, викликів та імперативів соціально-економічного розвитку 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  За становлення нової – мережевої – економіки відбувається динамічна різновекторна трансформація відносин між суб’єктами економічної діяльності та чинників набуття незаперечних конкурентних переваг. При цьому втрачають ...
 • Соціально відповідальна взаємодія бізнес-організації із внутрішнім стейкхолдером 

  Дяків, Ольга П.; Dyakiv, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Метою статті є з’ясування сутності соціальної відповідальності у царині залучення, проведення співбесіди та відбору персоналу. Об’єктом визначено внутрішню соціальну відповідальність роботодавця, яка охоплює процеси найму ...
 • Чинники фіктивізації людського капіталу: сучасні тенденції та вплив на процеси відтворення людського капіталу 

  Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Поширення непродуктивних форм людського капіталу, поглиблення процесів його фіктивізації, яке нині відбувається в сфері освіти, охорони здоров’я та соціально-трудовій сфері є досить загрозливою тенденцією для національної ...

View More