Show simple item record

dc.contributor.authorКучер, А. В.
dc.contributor.authorKucher, A.
dc.contributor.authorКучер, Л. Ю.
dc.contributor.authorKucher, L.
dc.date.accessioned2015-09-22T10:41:22Z
dc.date.available2015-09-22T10:41:22Z
dc.date.issued2014-12-18
dc.identifier.citationКучер А. В. Ґрунтово-екологічні аспекти розвитку агрохолдингів / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 33: Проблеми управління у великотоварних промислових формуваннях. – С. 221-234.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/9599
dc.description.abstractУ статті розглянуто взаємозв’язки між розміром землекористування й основними еколого-економічними показниками діяльності аграрних підприємств крізь призму відтворення родючості ґрунтів. Визначено потенційні можливості відтворення гумусу в ґрунті в агрохолдингах за рахунок гною ВРХ. Обґрунтовано необхідність припинення поширеної практики виснажування ґрунтів, використовуючи природну родючість, усіма аграрними підприємствами, а не лише великотоварними формуваннями.uk
dc.description.abstractThe article considers the relationship between the size of land use and basic environmental and economic indicators of agricultural enterprises in the light of soil fertility restoration. The potential possibilities of humus content restoration in the soil in agroholdings by cattle manure were determined. The necessity of widespread practice of soil weariness termination using natural fertility by all agricultural enterprises, not just by large product groups was justified.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectагрохолдингuk
dc.subjectземлекористуванняuk
dc.subjectродючість ґрунтуuk
dc.subjectгумусuk
dc.subjectagroholdinguk
dc.subjectland useuk
dc.subjectsoil fertilityuk
dc.subjecthumusuk
dc.titleҐрунтово-екологічні аспекти розвитку агрохолдингівuk
dc.title.alternativeSoil and environmental aspects of agro holdings developmentuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc337.758:631.452uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record