Ризики використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в системі банківських ризиків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджуються сучасні методи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та описується ризик банківської діяльності при залученні банку до процесу відмивання грошей.
In this article are explored the modern methods combating of profit legalization, got by criminal way and described the risk of bank activity at engaging in the process of money laundering.
Description
Keywords
відмивання грошей, легалізація, «брудні» гроші, ризик, money laundering, legalization, «dirty» money, risk
Citation
Бугаєнко А. В. Ризики використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в системі банківських ризиків / А. В. Бугаєнко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. І. В. Луняк. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 260–267.