Сукупний фінансовий потенціал країни як предмет дослідження сучасної економічної теорії

Thumbnail Image
Date
2013-12-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто значущість сукупного фінансового потенціалу країни у складі фінансово-економічних відносин в Україні як макроекономічного показника та предмета дослідження сучасної економічної теорії. Обґрунтовано застосування інституціональної теорії до аналізу сукупного фінансового потенціалу країни.
Based on financial and economic affairs in Ukraine, the importance of the combined financial potential of a country has been studied as a macroeconomic index and a research subject of modern economic theory. The institutional theory being applied to analyzing the combined financial potential of a country has been proven.
Рассмотрена значимость совокупного финансового потенциала страны в составе финансово-экономических отношений в Украине как макроэкономического показателя и предмета исследования современной экономической теории. Обосновано применение институциональной теории к анализу совокупного финансового потенциала страны.
Description
Keywords
сукупний фінансовий потенціал країни, економічна теорія, інституціональний аналіз, combined financial potential, economic theory, institutional analysis, совокупный финансовый потенциал страны, экономическая теория, институциональный анализ
Citation
Портна О. В. Сукупний фінансовий потенціал країни як предмет дослідження сучасної економічної теорії / О. В. Портна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 238-246.
Collections