Формування позитивної мотивації майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю до міжкультурної комунікації на заняттях з фахової іноземної мови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
статті досліджуються основні етапи та найбільш ефективні прийоми формування позитивної мотивації майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю до міжкультурної комунікації на заняттях з фахової іноземної мови. Головна увага приділяється розвитку позитивних внутрішніх мотивів майбутніх фахівців до спілкування з представниками інших культур. The article deals with the main stages and the most efficient teaching techniques of motivation development in the process of intercultural communication training of prospective financial-economic specialists. Main attention is focused on the development of internal motives of prospective specialists to communicate with representatives of other cultures.
Description
Keywords
міжкультурна комунікація, мотивація, майбутні фахівці, intercultural communication, motivation, prospective specialists, foreign language
Citation
Ходакевич О. Г. Формування позитивної мотивації майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю до міжкультурної комунікації на заняттях з фахової іноземної мови [Електронний ресурс] / Ходакевич О. Г., Мендрух Ю. М. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів VII Міжнар. наук. конф. ІV Міжнар. наук. конгресу SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021, м. Київ (20–21 квіт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: І. А. Колеснікова (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 247–249. – Назва з титул. екрану.