Обґрунтування вибору форми вияву вартості підприємства для оцінки ефективності виробництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-04-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті досліджується проблема визначення сутності поняття вартості підприємства як інтегрального критерію ефективності його діяльності та аналізуються різні форми її вияву. На основі одержаних результатів аналізу зроблено висновок про те, що для досягнення поставленої мети найбільш виправдано визначати вартість підприємства на основі дисконтованого грошового потоку.
Description
Keywords
ефективність, вартість підприємства, ринкова вартість підприємства, внутрішня вартість підприємства, дисконтований грошовий потік, капіталізація
Citation
Андрійчук Р. В. Обґрунтування вибору форми вияву вартості підприємства для оцінки ефективності виробництва / Р. В. Андрійчук // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 138–146.