Інвестиції у людський капітал та міграція у контексті розвитку інноваційно-креативної економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Смалійчук Г. В. Інвестиції у людський капітал та міграція у контексті розвитку інноваційно-креативної економіки України / Г. В. Смалійчук // Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7 лист. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: М. І. Диба (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 393–395.