Використання методу вільного грошового потоку концепції VBM у системі прийняття рішень підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається використання методу вільного грошового потоку, як базового методу концепції VBM для розрахунку вартості агропромислового підприємства. Цей метод враховує динаміку прибутку, розмір задіяного капіталу та його вартість, вартість майбутніх грошових потоків.
The use of method of free cash flow is examined in the article, as a base method of conception of VBM for the calculation of value of agroindustrial enterprise. This method takes into account the dynamics of income, value of the involved capital and its cost, value of future cash flow.
Description
Keywords
вартість підприємства, управління, засноване на вартості підприємства, вільний грошовий потік, середньозважені витрати на капітал, модель оцінки дохідності капітальних активів, firm value, value-based management, free cash flow, weighted average cost of capital, capital assets pricing model
Citation
Садовник О. В. Використання методу вільного грошового потоку концепції VBM у системі прийняття рішень підприємства / О. В. Садовник // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 227–236.