Співпраця банків і страхових компаній у рамках концепції bancassuranc

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття розкриває сутність і механізми співпраці банківських і страхових організацій на основі концепції bancassurance. Авторами визначено напрями інтеграції та конвергенції банківського і страхового бізнесу на етапах агентських і партнерських відносин, а також повної інтеграції банку та страхової компанії.
Article reveals the nature and mechanisms of cooperation between banking and insurance organizations based on the concept of bancassurance. The authors identified areas of in tegrationand convergence of banking and insurance business at the stages of agency and partnerships, as well as full integration of bank and insurance company.
Статья раскрывает сущность и механизмы сотрудничества банковских и страховых организаций на основе концепции bancassurance. Авторами определены направления интеграции и конвергенции банковского и страхового бизнеса на этапах агентских и партнерских отношений, а также полной интеграции банка и страховой компании.
Description
Keywords
спільні продукти банку та страхової компанії, банківсько-страхова інтеграція, ризики, common food bank and insurance company, bancassurance, banking and insurance integration, risks, банковско-страховая интеграция, риски, совместные продукты банка и страховой компании
Citation
Баранова О. В. Співпраця банків і страхових компаній у рамках концепції bancassuranc / О. В. Баранова, І. А. Медвецький // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. – С. 24–33.