Бренд-неймінг як чинник ефективності міжнародних маркетингових комунікацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Доведено вплив бренд-неймінгу на ефективність міжнародних маркетингових комунікацій. Аналітичний етап інтернаціоналізації брендів проілюстровано фонетичним, психолінгвістичним, фонографічним, семантичним та асоціативним аналізом бренду українського виробника марочних вин «Інкерман». Розроблено комплекс рекомендацій щодо бренд-неймінгу на міжнародних ринках, у тому числі для компанії «Інкерман».
The influence of brand naming on the effectiveness of international marketing communications is proved. The analytical phase of brands internationalization is illustrated by the phonetic, psycholinguistic, phonograph, semantic and associative analysis of Ukrainian manufacturer of vintage wines brand «Inkerman». A set of recommendations concerning brand naming on international markets, including «Inkerman», is made.
Доказано влияние бренд-нейминга на эффективность международных маркетинговых коммуникаций. Аналитический этап интернационализации брендов проиллюстрирован фонетическим, психолингвистическим, фонографическим, семантическим и ассоциативным анализом бренда украинского производителя марочных вин «Инкерман». Разработан комплекс рекомендаций относительно бренд-нейминга на международных рынках, в том числе для компании «Инкерман».
Description
Keywords
бренд-неймінг, інтернаціоналізація бренду, міжнародні маркетингові комунікації, brand naming, brand internationalization, international marketing communications, бренд-нейминг, интернационализация бренда, международные маркетинговые коммуникации
Citation
Кочкіна Н. Ю. Бренд-неймінг як чинник ефективності міжнародних маркетингових комунікацій / Н. Ю. Кочкіна // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 513–521.
Collections