Принцип індивідуалізації навчання та самостійна робота студентів (з досвіду викладання інтегрованого курсу «Культурології»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Дерев’янко Т. М. Принцип індивідуалізації навчання та самостійна робота студентів (з досвіду викладання інтегрованого курсу «Культурології») / Т. М. Дерев’янко // Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. – 2 лют. 2006 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Т. 2. – С. 110–112.