Мотиваційна складова менеджменту персоналу в сучасній Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто стан трудової мотивації як складової менеджменту в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України. Запропоновано напрямки оптимізації мотивації персоналу.
The state of motivation to work as part of management in the modern conditions of social and economic development of Ukraine considered. Directions optimization of staff motivation.
Рассмотрено состояние трудовой мотивации как составляющей менеджмента в современных условиях социально-экономического развития Украины. Предложены направления оптимизации мотивации персонала.
Description
Keywords
мотивація персоналу, трудова мотивація, фактор мотивації, інструмент мотивації, соціальний пакет, motivation to the personnel, labour motivation, motivating factor, motivation tool, benefits package, мотивация персонала, трудовая мотивация, фактор мотивации, инструмент мотивации, социальный пакет
Citation
Монастирська Г. В. Мотиваційна складова менеджменту персоналу в сучасній Україні / Г. В. Монастирська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 385-395.