Витрати і ризики вдосконалення структури персоналу підприємств

Thumbnail Image
Date
2007-01-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті виокремлено основні витрати й внутрішні ризики вдосконалення структури персоналу підприємств та розглянуто можливості зменшення ризиків за рахунок страхування, диверсифікації заходів з удосконалення структури персоналу та його доходів, зміни структури власників, зміни структури персоналу через процедуру банкрутства, лізингу персоналу.
Description
Keywords
Вдосконалення структури персоналу, витрати, ризики
Citation
Дубова С. Г. Витрати і ризики вдосконалення структури персоналу підприємств / С. Г. Дубова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : у 2 т. – Т. 1, ч. І. – С. 232–241.