Інклюзивний підхід в адаптації іммігрантів на вітчизняному ринку праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Смалійчук Г. В. Інклюзивний підхід в адаптації іммігрантів на вітчизняному ринку праці / Г. В. Смалійчук // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 150–151.