Оцінювання і прогнозування конкурентних позицій підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Щербатюк, Олена Миколаївна
Shcherbatyuk, Olena Mykolaivna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті здійснено аналіз існуючих методів оцінки та прогнозування конкурентних позицій підприємств, вибір адекватних специфіці товаровиробників та продукції аналітичних інструментів. За результатами їх практичного використання на основі фактичних даних звітності місцевих виробників м’ясо- та молокопродуктів сформовано висновки відносно типології конкурентних позицій досліджуваних підприємств і тенденцій їх змін, визначено стратегічні орієнтири щодо їх зміцнення.
The article analyzes the existing methods for assessing and forecasting the competitive position of enterprises, the selection of adequate specificity of producers and production of analytical instruments. According to the results of their practical use evidence-based reporting of local meat and dairy producers formed conclusions regarding the typology of the competitive position of enterprises surveyed and trends of their changes, defines strategic guidelines on strengthening them.
Description
Keywords
методи конкурентного позиціонування підприємств, місцеві виробники м’ясо- та молокопродуктів, ключові фактори успіху, типи та резерви зміцнення конкурентних позицій криворізьких товаровиробників, methods of competitive positioning of businesses, local meat and dairy producers, key success factors, types and reserves to strengthen the competitive position of producers Kryvyi Rih
Citation
Щербатюк О. М. Оцінювання і прогнозування конкурентних позицій підприємств / О. М. Щербатюк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Україн. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин ; [голов. ред. А. П. Наливайко]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Вип. 19. – С. 74–82.