Техніко-юридичні помилки в нормативно-правових актах: поняття та види

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Abstract
У статті формулюється поняття техніко-юридичних помилок як виду правотворчих помилок, визначаються види техніко-юридичних помилок.
The article offers the concept of technical errors of law as a type of law-making errors, determines the types of technical errors of law.
В статье формулируется понятие технико-юридических ошибок как вида правотворческих ошибок, определяются виды технико-юридических ошибок.
Description
Keywords
якість законодавства, правотворча помилка, техніко-юридична помилка, quality of legislation, law-making error, technical error of law, качество законодательства, правотворческая ошибка, технико-юридическая ошибка
Citation
Риндюк В. І. Техніко-юридичні помилки в нормативно-правових актах: поняття та види / В. І. Риндюк // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, Вища шк. права ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : ІнЮре, 2012. – Вип. 57. – С. 3–9.