Підстави настання господарсько-правової відповідальності господарюючих суб’єктів, які здійснюють діяльність на території, забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті викладено аналіз підстав господарсько-правової відповідальності господарюючих суб’єктів, які здійснюють діяльність на території, забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи в аспекті співвідношення законодавчих і теоретичних засад. Окреме місце у статті присвячено аналізу господарського правопорушення, як фактичної підстави господарської відповідальності.
The article outlines thesis related to analysis of the bases of economic liability of those business entities that act on the Chernobyl-affected territories in aspect of a parity of legal and theoretical positions. Special place in the article belongs to analysis of the economic offence, which is an actual base of economic liability.
Description
Keywords
господарсько-правова відповідальність, господарське правопорушення, вина, economic liability, economic offence, blame
Citation
Кикоть О. О. Підстави настання господарсько-правової відповідальності господарюючих суб’єктів, які здійснюють діяльність на території, забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи / О. О. Кикоть // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 276–287.