Особливості викладання земельного та аграрного права студентам юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-09-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Літошенко О. С. Особливості викладання земельного та аграрного права студентам юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» / О. С. Літошенко // Правове регулювання економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах" / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юрид. ф-т ; [голов. ред. В. Ф. Опришко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 13. – С. 233-235.