Якість університетської освіти в уявленнях та оцінках студентства крізь призму соціологічної науки

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний авіаційний університет
Abstract
У статті досліджуються тенденції розуміння якості університетської освіти сучасним студентством на прикладі національного вищого навчального закладу. При цьому автор розкриває позиції цієї соціальної групи про змістовні аспекти поняття якості освіти, її структурні компоненти, аналізує особливості оцінювання студентами якості навчальної діяльності їхнього університету та основних методів її підвищення в цілому.
The article deals with the tendencies of understanding the quality of university education of modern students on the example of national higher educational establishment. Thus the author reveals the positions of this social group about the content aspects the concept of quality of education, its structural components, analyses the features of students’ evaluation the quality of educational activity of their university and basic methods for its increase as a whole.
Description
Keywords
якість університетської освіти, Болонський процес, гуманізація вищої освіти, quality of university education, Bologna Process, humanizing of higher education
Citation
Артеменко С. Б. Якість університетської освіти в уявленнях та оцінках студентства крізь призму соціологічної науки / Артеменко С. Б. // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право : наук. журн. / редкол.: М. С. Кулик (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : НАУ, 2011. – № 2. – С. 10–13.