Фінансовий моніторинг як запорука економічної безпеки країни

Thumbnail Image
Date
2021-10-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Стецюк Т. І. Фінансовий моніторинг як запорука економічної безпеки країни [Електронний ресурс] / Т. І. Стецюк // Проривні інновації на страховому ринку України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 27 жовт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 105–109. – Назва з титул. екрану.